Lʼeditorial Multilingual Matters publica el primer volum del projecte Comunitats Lingüístiques Mitjanes, editat per F. Xavier Vila

El llibre ha estat publicat per Multilingual Matters.
El llibre ha estat publicat per Multilingual Matters.
(29/01/2013)

Lʼeditorial internacional Multilingual Matters, amb seu al Regne Unit, ha publicat recentment el llibre Survival and development of language communities: prospects and challenges, editat pel professor del Departament de Filologia Catalana i director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB, F. Xavier Vila. Es tracta del primer volum del projecte Comunitats Lingüístiques Mitjanes, en el qual participen principalment professors i investigadors de la UB. El llibre conté set articles sobre set comunitats lingüístiques mitjanes en què autors de prestigi reconegut dibuixen quina és la situació dʼaquestes llengües i quins reptes han dʼafrontar al segle XXI.

El llibre ha estat publicat per Multilingual Matters.
El llibre ha estat publicat per Multilingual Matters.
29/01/2013

Lʼeditorial internacional Multilingual Matters, amb seu al Regne Unit, ha publicat recentment el llibre Survival and development of language communities: prospects and challenges, editat pel professor del Departament de Filologia Catalana i director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB, F. Xavier Vila. Es tracta del primer volum del projecte Comunitats Lingüístiques Mitjanes, en el qual participen principalment professors i investigadors de la UB. El llibre conté set articles sobre set comunitats lingüístiques mitjanes en què autors de prestigi reconegut dibuixen quina és la situació dʼaquestes llengües i quins reptes han dʼafrontar al segle XXI.

El projecte de recerca Comunitat Lingüístiques Mitjanes ha estat concebut per lʼactual equip directiu del CUSC amb lʼobjectiu dʼestudiar els grans factors juridicopolítics, educatius, culturals, demogràfics, econòmics, mediàtics, etc. que han determinat la supervivència de les comunitats lingüístiques mitjanes en lʼèpoca de la industrialització i de lʼestat nació, i de quina manera els canvis imposats per la globalització i la societat de la informació transformen aquests grans factors en relació amb les comunitats lingüístiques mitjanes. El projecte també es planteja fins a quin punt es pot afirmar que aquests canvis comporten veritablement una nova etapa en la relació entre llengua i societat per a les comunitats lingüístiques mitjanes, que deixi clarament enrere lʼetapa de les llengües estatals nacionals, i quines són les condicions per a la supervivència normalitzada o sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes, sobretot en casos de minorització històrica.

Multilingual Matters és una editorial internacional independent que publica obres sobre bilingüisme, aprenentatge de segones llengües i llengües estrangeres, sociolingüística i traducció, entre dʼaltres.