Es distribueixen els primers ordinadors entre els beneficiaris del programa dʼajuts Connecta UB

 
 
Institucional
(30/04/2020)

Ja sʼhan començat a distribuir els ordinadors portàtils entre els estudiants beneficiats pel programa extraordinari dʼajuts Connecta UB. En total, sʼhan concedit 208 ajuts en forma dʼús temporal dʼun ordinador portàtil (per a 120 alumnes), una connexió bàsica dʼInternet (52 beneficiaris) o totes dues peticions alhora (36 beneficiaris). Dʼaquesta manera, la Universitat de Barcelona vol mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats de tot lʼalumnat durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

 
 
Institucional
30/04/2020

Ja sʼhan començat a distribuir els ordinadors portàtils entre els estudiants beneficiats pel programa extraordinari dʼajuts Connecta UB. En total, sʼhan concedit 208 ajuts en forma dʼús temporal dʼun ordinador portàtil (per a 120 alumnes), una connexió bàsica dʼInternet (52 beneficiaris) o totes dues peticions alhora (36 beneficiaris). Dʼaquesta manera, la Universitat de Barcelona vol mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats de tot lʼalumnat durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

De les 281 peticions que sʼhavien rebut, sʼhan desestimat aquelles en què lʼestudiant no complia el requisit estipulat en la convocatòria de tenir concedida una beca general (Ministeri), una beca Equitat en el tram 1 (AGAUR) o una BkUB (modalitat A). Dʼaltra banda, alguns dels estudiants que tenien concedit lʼajut del Connecta UB hi han renunciat perquè han aconseguit ordinador per una altra via. Val a dir que des de la UB sʼestà treballant per poder solucionar les situacions que no han pogut ser ateses en aquesta convocatòria dʼajuts.

Connecta UB està adreçat a estudiants amb dificultats econòmiques que no disposin de les eines tecnològiques necessàries per continuar lʼactivitat acadèmica virtual. El temps de cessió dels equipaments finalitzarà en el moment en què la UB determini que ha desaparegut la situació de necessitat. La dotació inicial destinada per la UB a aquest programa és de 100.000 euros. A més, la convocatòria està oberta a la col·laboració dʼempreses, institucions i particulars que vulguin contribuir, mitjançant la fórmula de micromecenatge, a lʼampliació dels ajuts (número de compte: ES17 2100 3642 1722 0016 2234; concepte de lʼingrés: «Programa Connecta UB»).