El rector de la UPF, Jaume Casals, nou president de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques

 
 
Institucional
(25/01/2017)

El 24 de gener de 2017 es va constituir la nova junta directiva de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), que està formada pel rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, com a president, i el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Anton Planell, com a vicepresident. El president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Ramon Carbonell, i el president del Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL), Delfí Robinat, ocupen les vicepresidències segona i tercera, respectivament. I el rector de la Universitat de Girona (UdG), Sergi Bonet, nʼés el secretari.

 
 
Institucional
25/01/2017

El 24 de gener de 2017 es va constituir la nova junta directiva de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), que està formada pel rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, com a president, i el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Anton Planell, com a vicepresident. El president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Ramon Carbonell, i el president del Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL), Delfí Robinat, ocupen les vicepresidències segona i tercera, respectivament. I el rector de la Universitat de Girona (UdG), Sergi Bonet, nʼés el secretari.

Dʼaquesta manera, el rector de la UPF, Jaume Casals, pren el relleu a Sergi Bonet, rector de la UdG, al capdavant de lʼACUP. Casals és rector de la UPF des del 2013. Des del 2003, és catedràtic de Filosofia a la mateixa Universitat i doctor en Filosofia, premi extraordinari, per la UAB (1984). És també membre numerari de lʼInstitut dʼEstudis Catalans. Abans d'ocupar el càrrec de rector, ha estat president del Consell d'Estudis i vicepresident executiu de lʼInstitut dʼEducació Contínua (IDEC) de la UPF, i vicerector de Postgrau i Doctorat (2001-2005) i de Professorat (2005-2009).

Els rectors i rectores de les universitats representen la seva institució a l'Assemblea General de lʼACUP, màxim òrgan directiu de l'Associació. La presidència recau anualment i de manera rotatòria preestablerta en els rectors i rectores de les universitats. Lʼany 2008 es van afegir com a membres de lʼAssemblea General de l'ACUP els presidents i presidentes dels consells socials o càrrecs equivalents de les universitats membres.