Exigències i requeriments lingüístics

  • Exigències i requeriments lingüístics per a l'alumnat per a l'accés als estudis (graus i màsters universitaris) o en finalitzar els estudis.


     
    El professorat funcionari i contractat de les universitats catalanes ha d’acreditar el nivell de suficiència en llengua catalana (C1). Els Serveis Lingüístics organitzen cursos i convocatòries d’exàmens per obtenir el certificat de coneixements de suficiència de llengua catalana per al PDI.
    ​​​​​​​​​​​​​​
    Les places del personal d’administració i serveis estan definides amb un perfil lingüístic de nivell C1 de català, que en alguns casos pot ser superior. Això vol dir que cal tenir les acreditacions lingüístiques corresponents per accedir al lloc de treball.