La UB t'informa

Aquí es presenten algunes estadístiques sobre la llengua de la docència, de les tesis i dels treballs finals de grau i de màster, i informació sobre la llengua de la docència de cada grup classe.

També hi pots trobar informació sobre els requeriments lingüístics per accedir als diferents estudis que ofereix la Universitat de Barcelona.
edifici jeroni granell
Alumnat
Exigències i requeriments lingüístics per a l’alumnat per a l’accés als estudis (graus i màsters universitaris), per optar a un programa de mobilitat o per acabar els estudis. 
Personal docent i investigador
El professorat funcionari i contractat de les universitats catalanes ha d’acreditar el nivell de suficiència en llengua catalana (C1). Els Serveis Lingüístics organitzen cursos i convocatòries d’exàmens per obtenir el certificat de coneixements de suficiència de llengua catalana per al PDI.
Personal d'administració i serveis
Les places del personal d’administració i serveis estan definides amb un perfil lingüístic de nivell C1 de català, que en alguns casos pot ser superior. Això vol dir que cal tenir les acreditacions lingüístiques corresponents per accedir al lloc de treball.