Recursos lingüístics

En aquest apartat es presenta una selecció de recursos en línia que poden ser útils per millorar les competències lingüístiques i comunicatives.

Els recursos seleccionats procedeixen sobretot de la Universitat de Barcelona, però també d’altres universitats catalanes. Els recursos es poden consultar segons el col·lectiu a què van adreçats o bé alfabèticament, en el Catàleg.

 
biblioteca

Recursos lingüístics

Catàleg de recursos propis o projectes interuniversitaris que abasten els àmbits de l'acollida lingüística, l'aprenentatge de llengües, la cerca d'informació lingüística i terminològica i les publicacions.


Recursos per a col·lectius específics
Aquesta secció conté una selecció de recursos en línia que poden ser útils per millorar les competències lingüístiques i comunicatives de l’alumnat, el PDI, el PAS, i dels membres del Grup UB i altres col·lectius. Hi ha diferents versions del catàleg de recursos segons el destinatari.