Missió

Des del Hub, intensifiquem els esforços de la comunitat universitària per superar les crisis actuals, mitjançant una aproximació interdisciplinària que reverteix en l'excel·lència en formació universitària i ciutadana, com també en la producció científica i la innovació. Posem la Universitat al servei de la societat per contribuir a fer que la transformació envers una societat sostenible es produeixi en el mínim temps possible i en col·laboració amb els agents necessaris.
El nostre pla de ruta
 • ​​​​​Organitzem reunions i tallers amb els nostres membres per discutir i identificar reptes prioritaris mitjançant una aproximació interdisciplinària.
 • Afavorim la comunicació entre investigadors de diferents facultats i departaments per establir sinergies.
 • Fomentem la col·laboració entre disciplines per desenvolupar nous enfocaments de recerca que superin la fragmentació actual de la recerca, facilitant el desenvolupament d'eines innovadores.
 • Apostem per la innovació social als nostres projectes.
 • Establim associacions amb el sector industrial i empresarial per aplicar la recerca acadèmica a solucions pràctiques i promoure així, l'adopció de tecnologies sostenibles.
 • Integrem continguts relacionats amb la sostenibilitat als programes acadèmics.
 • Treballem per establir col·laboracions amb entitats locals i globals.
 • Creem espais de diàleg i debat on poder discutir temàtiques actuals.
 • Incorporem la ciència ciutadana a la recerca per tal de formar i sensibilitzar la ciutadania.
 • Utilitzem les nostres xarxes socials per difondre missatges i activitats relacionades amb la sostenibilitat i animem també els grups de recerca a compartir i difondre els seus resultats.
 • Col·laborem amb el sector empresarial i industrial per desenvolupar tecnologies sostenibles i solucions innovadores.
 • Esdevenim una plataforma per connectar experts universitaris amb les necessitats especifiques de la indústria.
 • Facilitem la formació de xarxes de col·laboració entre investigadors, estudiants, empreses i organitzacions governamentals i no governamentals interessades en la sostenibilitat.
El nostre impacte
 • Punt de referència en el coneixement i la comunicació sobre canvi climàtic, justícia climàtica, conservació de la biodiversitat, contaminació, transició energètica, prevenció de riscos, economia circular, solucions basades en la natura (NBS), ordenació i planificació del territori, i transformacions socials i culturals. 
 • Disseminació i educació, en l'àmbit universitari i en el conjunt de la societat, dels coneixements científics generats en l'àmbit acadèmic amb relació a la sostenibilitat. Establiment de nous dissenys curriculars d'educació per al desenvolupament sostenible, a tots els nivells educatius en col·laboració amb tots els agents implicats.
 • Canvis en comportaments i estils de vida per ser més sostenibles i saludables, activant la responsabilitat de la societat cap a la sostenibilitat. Disseny i promoció de programes culturals de sensibilització sobre els valors, reptes i oportunitats de la sostenibilitat en els vessants econòmic, social, ambiental i cultural.
 • Nous plantejaments de sostenibilitat i transformació en empreses, agències reguladores, organismes polítics, entitats del tercer sector i altres institucions, per les accions d'assessorament des del Hub SG.
 • Nous models de desenvolupament inclusius, resilients i sostenibles, de comunitats, ciutats i territoris.
 • Revitalització i sostenibilitat dels entorns rurals, entenent-los també com a proveïdors de qualitat i «guardians» del territori.
 • Millora del tractament comunicatiu que els mitjans, les empreses i les institucions fan de la sostenibilitat per identificar els missatges i les estratègies comunicatives més eficaces en la divulgació científica i la conscienciació social.​​​​​​​
 • Prevenció i conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes, prioritzant les zones de més risc. Millora del coneixement sobre la biodiversitat i les seves interrelacions, i de l'impacte del canvi climàtic sobre la biodiversitat per a una millor comprensió dels processos ecosistèmics i l'origen, l'evolució i la funció de les espècies, els ecosistemes i la seva classificació. Disposar d'eines més eficaces per a l'avaluació i gestió de la biodiversitat.
 • Planificació territorial compatibilitzant biodiversitat i usos del territori. Desenvolupament d'eines de treball i metodologies per donar resposta a les futures demandes de recursos naturals, la mitigació dels riscos naturals i el control de la contaminació.
 • Millor coneixement dels marcs culturals i dels entorns polítics i econòmics que produeixen desigualtats pels efectes dels impactes ambientals. Comprensió dels lligams entre diferents relacions sociopolítiques i significats culturals, i les transformacions del medi.
 • Protecció de la salut humana estudiant la resposta als canvis ambientals, als patògens i als contaminants emergents, i desenvolupament de noves eines per la lluita contra les malalties. Prevenció d'epidèmies i de l'aparició de nous patògens emergents, protecció de la salut en el marc one health, integrant la preservació de la biodiversitat i el paper de l'activitat humana. Anàlisis del paper dels ecosistemes en la salut, des d'un punt de vista de l'ecologia global.
 • Millora de la seguretat i la sostenibilitat en la producció d'aliments, i desenvolupament de nous aliments. Assessorament en la transició i comptabilització d'un sector alimentari productiu eficient.
 • Avenços en la lluita contra el canvi climàtic. Desenvolupament de models predictius que permetin millorar la prevenció de riscos, la utilització de recursos i la planificació a llarg termini, des de la doble perspectiva d'adaptació i mitigació. Desenvolupament tecnològic i de biosistemes per a la mitigació d'emissions i per a la captura i utilització de carboni.
 • Aportació de solucions sostenibles per a la gestió i valorització de l'aigua, relació aigua-energia-residus, i conservació de la qualitat ecològica dels ecosistemes aquàtics.
 • Avenços en el desenvolupament i aplicació de models de l'economia circular i la bioeconomia: foment de la reducció, reutilització i reciclatge i aprofitament dels subproductes agraris i industrials i de noves formes d'energia sostenible. Suport a models de sostenibilitat inclusiva i al desenvolupament sostenible en països de renda baixa.
 • Avenços en la descarbonització de la indústria: foment d'energies i recursos alternatius i de processos en què el carboni sigui una matèria primera.
 • Avenços per a la transició energètica i per a un nou model de transport local i global. Noves propostes de solucions reguladores en el marc de la transició ecològica i els nous models urbans.
Excel·lència
Promovem la recerca, la renovació de la docència i la transformació de la societat, per aconseguir un món sostenible.
Formació científica
Estem compromesos amb el desenvolupament acadèmic per a maximitzar l'impacte de la ciència en la societat.
Equips transdisciplinaris
Treballem transversalment per optimitzar la capacitat d'educació dels campus a futurs professionals i a la ciutadania.
Reptes prioritaris
Busquem solucions científiques, tecnològiques i humanístiques per resoldre els nous reptes que ens plantegem.
Solucions globals
Aportem respostes en un context de proximitat, però reescalables i reproduïbles a escales regionals i mundials.
Planificació compartida
La implementació dels programes i accions es fa de manera integrada amb les facultats de la Universitat.