Xavier Pons, reelegit degà de la Facultat de Dret

Xavier Pons.
Xavier Pons.
Acadèmic
(26/02/2020)

El catedràtic de Dret Internacional Xavier Pons ha estat reelegit degà de la Facultat de Dret. «Amb lʼexperiència del primer mandat hem preparat un Pla dʼactuacions que pretén facilitar que la Facultat de Dret estigui en la millor posició possible per dur a terme les activitats de docència i recerca que té encomanades», ha explicat Pons.

Xavier Pons.
Xavier Pons.
Acadèmic
26/02/2020

El catedràtic de Dret Internacional Xavier Pons ha estat reelegit degà de la Facultat de Dret. «Amb lʼexperiència del primer mandat hem preparat un Pla dʼactuacions que pretén facilitar que la Facultat de Dret estigui en la millor posició possible per dur a terme les activitats de docència i recerca que té encomanades», ha explicat Pons.

Aquest Pla dʼactuacions conté un conjunt ampli de mesures que sʼordenen entorn dels àmbits centrals de lʼactivitat de la Facultat (la docència i la recerca), els àmbits dʼactuació transversal (la qualitat, la comunicació, la internacionalització, la responsabilitat social i els equipaments) i els quatre grups dʼinterès implicats (els estudiants, el PDI, el PAS i els agents socials). «Per indicar alguna mesura especialment destacable en tres grans àmbits, podria assenyalar que en lʼàmbit acadèmic proposem ajustar i actualitzar els graus i màsters a les noves necessitats socials i als canvis tecnològics, metodològics, de continguts i de valors que experimenta constantment, en la societat actual, el dret i les ciències socials», afirma Pons. «Pel que fa a la recerca, pretenem fonamentalment visibilitzar i projectar encara més cap enfora la important activitat de recerca i transferència que es duu a terme a la Facultat», continua. I assenyala que «en lʼàmbit del PDI, i amb vista a lʼescenari 2030, la principal prioritat és aprofitar lʼactual conjuntura favorable per planificar adequadament el relleu generacional i reajustar lʼestructura de plantilla entre professorat permanent i professorat associat, especialment en determinades àrees molt desequilibrades».

Xavier Pons és expert en dret internacional públic, organitzacions internacionals, dret comunitari europeu, salut humana i seguretat alimentària. Ha actuat com a consultor de lʼOrganització de les Nacions Unides per a lʼAlimentació (FAO) i ha publicat articles en revistes especialitzades de lʼàmbit del dret, particularment sobre les Nacions Unides i la Unió Europea. Entre les seves publicacions recents es poden destacar Legal and practical implications of the new European regulations to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (FAO, Roma, 2010) i How to make criminal accountability of UN officials and experts on mission more effective? (ICIP, Barcelona, 2011). També és remarcable la seva tasca dʼeditor en els treballs col·lectius Salud pública mundial y derecho internacional (Global health and international law) (Marcial Pons, Madrid, 2010) i Alimentación y derecho internacional. Normas, instituciones y procesos (Food and international law. Norms, institutions and processes (Marcial Pons, Madrid, 2013). Dins de la Universitat de Barcelona ha ocupat els càrrecs de vicepresident i president en funcions de la Divisió de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials, i de secretari general, del 2005 al 2008.