Obre el teu món, aprèn idiomes a la UB

La matrícula i la inscripció a les proves de nivell estan obertes fins al 9 d’octubre, data en què s’inicien els cursos.
La matrícula i la inscripció a les proves de nivell estan obertes fins al 9 d’octubre, data en què s’inicien els cursos.
Acadèmic
(12/09/2017)

Arriba el setembre i, amb ell, els propòsits per al nou curs que comença. Aprendre idiomes és un dels que més es repeteix any rere any. Però no sempre és fàcil aconseguir-ho. La manca de temps o de diners, el desconeixement de lʼoferta de cursos o la desmotivació són alguns dels motius que pesen a lʼhora dʼabandonar aquest objectiu. LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona, conscient dʼaquesta problemàtica, enceta la nova campanya de matriculació als cursos del 2017-2018 amb novetats importants, com ara la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula o un servei dʼassessorament personalitzat en cursos dʼanglès, alemany i francès per determinar el nivell que correspon a cada alumne. Lʼobjectiu és facilitar lʼaccés a lʼaprenentatge dʼidiomes no només a la comunitat UB, sinó a tota la societat.

La matrícula i la inscripció a les proves de nivell estan obertes fins al 9 d’octubre, data en què s’inicien els cursos.
La matrícula i la inscripció a les proves de nivell estan obertes fins al 9 d’octubre, data en què s’inicien els cursos.
Acadèmic
12/09/2017

Arriba el setembre i, amb ell, els propòsits per al nou curs que comença. Aprendre idiomes és un dels que més es repeteix any rere any. Però no sempre és fàcil aconseguir-ho. La manca de temps o de diners, el desconeixement de lʼoferta de cursos o la desmotivació són alguns dels motius que pesen a lʼhora dʼabandonar aquest objectiu. LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona, conscient dʼaquesta problemàtica, enceta la nova campanya de matriculació als cursos del 2017-2018 amb novetats importants, com ara la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula o un servei dʼassessorament personalitzat en cursos dʼanglès, alemany i francès per determinar el nivell que correspon a cada alumne. Lʼobjectiu és facilitar lʼaccés a lʼaprenentatge dʼidiomes no només a la comunitat UB, sinó a tota la societat.

«Obre el teu món. Aprèn idiomes a la Universitat» és el lema de la campanya dʼenguany, que protagonitzen cinc professors de lʼEscola. Es vol destacar així un dels valors més importants de lʼEIM: el seu professorat. Integrat per un equip de professionals amb una extensa experiència docent, lʼEIM ofereix al llarg de lʼany la possibilitat dʼaprendre fins a divuit idiomes. Es tracta, doncs, de lʼescola universitària dʼidiomes amb més oferta a Catalunya. També la de més abast: lʼEIM imparteix cursos als principals campus de la UB, distribuïts per tota la ciutat de Barcelona, i des de les seus que té a Badalona (Centre Cultural El Carme) i Sant Joan Despí (Torre de la Creu), amb una flexibilitat horària que cap altre centre pot oferir.

La matrícula que sʼobre ara és per als cursos anuals i de tardor. Es tracta dʼuna oferta de més de 6.000 places repartides entre alemany, anglès, francès, italià, japonès, neerlandès, persa, rus, suec i xinès. La matrícula i la inscripció a les proves de nivell estan obertes fins al 9 dʼoctubre, data en què sʼiniciaran els cursos. Dirigits a tothom (no cal ser estudiant UB per matricular-sʼhi) i en modalitat presencial, semipresencial i en línia, lʼoferta dʼenguany inclou també cursos sènior per a persones de més de cinquanta-cinc anys. 

Pagament fraccionat i descomptes en matrícula

Una de les novetats més destacades dʼaquest any acadèmic és que qualsevol persona interessada a estudiar idiomes a lʼEIM té la possibilitat de fer el pagament de la matrícula fraccionat. Les opcions de fraccionament són diferents depenent del curs. En trobareu tots els detalls en aquest enllaç.

Això se suma a un altre avantatge ja existent, el de tarifa reduïda, del qual continuaran gaudint tots els membres de la comunitat UB (estudiants, PAS i PDI), a més dels estudiants dels centres adscrits a la Universitat i els membres dʼAlumni UB. Enguany, sʼhi afegeixen també els alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya, que, a partir dʼara, gràcies a un acord signat entre les dues universitats, podran gaudir dels mateixos avantatges en els cursos de lʼEIM que els alumnes de la UB.

Entre aquests avantatges, es troba també el de tarifa especial, al qual poden optar tant els alumnes de grau de la UB com de la UPC. Per gaudir dʼaquest descompte, els alumnes de la UB hauran de reservar plaça a un curs dʼidioma en el moment de fer la matrícula del grau (marcant lʼopció corresponent en el full de matrícula). En el cas dels alumnes de la UPC, només sʼhi podran acollir els que hagin ingressat a la universitat a partir del curs 2014-2015 i sempre que es matriculin a un curs de lʼEIM abans del 4 dʼoctubre. Podeu consultar la informació sobre tots aquests avantatges al web de lʼEIM.

Més ajuts

Així mateix, la UB, a través del sistema de beques bkUB, i la Generalitat de Catalunya, a través del programa PARLA3, posen a disposició de lʼalumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos dʼanglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2. Per sol·licitar aquests ajuts, cal haver iniciat el grau a la UB el curs 2014-2015 o posteriors. Més informació en aquest enllaç.

Prova de nivell dʼanglès en línia i assessorament personalitzat

En el cas concret de lʼanglès, a més, es posen en marxa dos serveis nous. Dʼuna banda, per tal dʼagilitzar el procés de matriculació, lʼEIM ofereix la possibilitat de fer la prova de nivell dʼanglès en línia. Lʼestudiant rep els resultats al moment i es pot matricular tot seguit. Dʼaquesta manera, es redueix considerablement el circuit que lʼalumne havia de fer fins ara per matricular-se.

Dʼaltra banda, es posa a disposició de qui vulgui un servei dʼassessorament personalitzat i presencial amb professorat de lʼEscola, per obtenir informació sobre els cursos dʼanglès i trobar el nivell més adient per a cada sol·licitant. Aquest servei també està disponible per als cursos dʼalemany i francès. En aquest enllaç, podeu consultar els horaris i les localitzacions on us podeu adreçar.

Preparació per als exàmens de Cambridge i altres acreditacions

Continuant amb lʼanglès, dins de lʼoferta de lʼEIM, sʼofereixen cursos de preparació per als exàmens de Cambridge English (nivells First, Advanced i Proficency), els diplomes que expedeix la Universitat de Cambridge i que avaluen el coneixement dʼanglès de persones no natives. A més, els alumnes podran fer els exàmens al mateix centre, ja que des de lʼany passat lʼEscola és centre examinador dʼaquestes proves.

Així mateix, lʼEIM convoca al llarg de lʼany proves dʼacreditació dʼaltres certificats. Entre aquests, destaca el Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya (CLUC) —certificat oficial realitzat i expedit per les dotze universitats catalanes i reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)—, les acreditacions per a beques de mobilitat o el certificat de rus TORFL.

Podeu ampliar la informació sobre lʼoferta de cursos dʼidiomes, les formes de matriculació i el calendari dʼexàmens i acreditacions al web de lʼEIM i a les seves seus.