Videojocs a lʼaula per aprendre a llegir

L'objectiu del projecte europeu iRead és incentivar l’afició per la lectura i l’aprenentatge a través del joc i les noves tecnologies.
L'objectiu del projecte europeu iRead és incentivar l’afició per la lectura i l’aprenentatge a través del joc i les noves tecnologies.
Recerca
(04/12/2019)

Un grup de nens juguen a classe amb tauletes: han de rescatar unes persones que han fugit dʼun oasi i es troben aïllades dins la piràmide de les paraules perdudes. Per fer-ho, han de resoldre tot de qüestions lingüístiques. Aquesta és una activitat dʼuna hora setmanal per a un total de 600 escolars catalans —i fins a 5.000 de diferents països europeus— que utilitzen a les classes de llengua les eines del projecte europeu iRead, en el qual participa la Universitat de Barcelona juntament amb tretze institucions més de diversos països europeus. Lʼobjectiu és incentivar lʼafició per la lectura i lʼaprenentatge a través del joc i les noves tecnologies, com ara uns lectors electrònics adaptats a cada estudiant i altres aplicacions perquè docents i lingüistes puguin conèixer millor els mecanismes dʼadquisició dʼuna llengua.

L'objectiu del projecte europeu iRead és incentivar l’afició per la lectura i l’aprenentatge a través del joc i les noves tecnologies.
L'objectiu del projecte europeu iRead és incentivar l’afició per la lectura i l’aprenentatge a través del joc i les noves tecnologies.
Recerca
04/12/2019

Un grup de nens juguen a classe amb tauletes: han de rescatar unes persones que han fugit dʼun oasi i es troben aïllades dins la piràmide de les paraules perdudes. Per fer-ho, han de resoldre tot de qüestions lingüístiques. Aquesta és una activitat dʼuna hora setmanal per a un total de 600 escolars catalans —i fins a 5.000 de diferents països europeus— que utilitzen a les classes de llengua les eines del projecte europeu iRead, en el qual participa la Universitat de Barcelona juntament amb tretze institucions més de diversos països europeus. Lʼobjectiu és incentivar lʼafició per la lectura i lʼaprenentatge a través del joc i les noves tecnologies, com ara uns lectors electrònics adaptats a cada estudiant i altres aplicacions perquè docents i lingüistes puguin conèixer millor els mecanismes dʼadquisició dʼuna llengua.

«iRead (Infrastructure and integrated tools for personalized learning of reading skills) és un sistema integrat i adaptatiu que pretén ajudar en el procés de desenvolupament de les habilitats lectores i promocionar l'interès i la motivació per la lectura», explica el coordinador del projecte, Roger Gilabert, professor de la Facultat de Filologia i Comunicació. Els escolars catalans que hi participen són de segon curs de primària (a la classe de primeres llengües) i de sisè de primària (en lʼassignatura de llengua estrangera). També sʼaplica iRead a escoles del Regne Unit, Romania, Alemanya, Grècia i Suècia.

iRead utilitza tauletes que inclouen tres aplicacions. Dʼuna banda, hi ha els jocs per detectar les mancances en lectura —en lʼaspecte fonològic, morfològic, morfosintàctic i sintàctic— i proposar-hi solucions. Dʼaltra banda, hi ha el lector electrònic, una aplicació que proporciona textos en què apareixen ressaltats elements que han aparegut durant el joc. «Per exemple, si lʼinfant ha treballat el sufix -ment, quan accedeix al lector electrònic veurà aquest sufix ressaltat en totes les paraules del text que el continguin, dʼacord amb una tècnica anomenada input enhancement», detalla Gilabert. Finalment, el sistema inclou una eina docent que permet als mestres tenir control sobre els continguts. Està previst que la implementació dʼiRead a les escoles duri tot el curs 2019-2020, mentre que el projecte finalitzarà el desembre del 2020 després dʼanalitzar-ne els resultats obtinguts.

iRead, coordinat per la University College de Londres, és un projecte finançat pel programa Horitzó 2020 de la UE. A la UB també hi participen els professors Sara Feijoo i Joan Castellví, i els investigadors Antoni Ramis, Judith Serra i Matthew Pattemore, amb el suport del Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) de la UB.