La recerca universitària, a lʼabast de la ciutadania, a la II Festa de la Ciència UB

La festa tindrà lloc el divendres 29 d’abril, de 10 a 19 h, a l’Edifici Històric.
La festa tindrà lloc el divendres 29 d’abril, de 10 a 19 h, a l’Edifici Històric.
Recerca
(29/04/2016)

Després de lʼèxit de lʼany passat, La UB Divulga organitza II Festa de la Ciència UB, que té el doble objectiu dʼapropar a la ciutadania, dʼuna manera lúdica i divertida, la recerca, la innovació i el coneixement, i alhora, fer accessibles a tots els públics diverses investigacions que es duen a terme actualment a la Universitat de Barcelona.

La festa tindrà lloc el divendres 29 dʼabril, de 10 a 19 h, a lʼEdifici Històric. Els visitants podran participar en tota mena dʼactivitats científiques, com ara demostracions dʼinvestigadors, jocs o tallers. També podran veure un jaciment de fòssils o fer un Iuris test; realitzar un taller de creació literària sobre novel·la històrica o participar en una activitat de física de partícules; endinsar-se en el món de la robòtica, la nanotecnologia i la realitat virtual, i veure una sessió de lʼespectacle Flebotín, un mosquit del Cretaci (del projecte Pintaʼm un conte).

A més, per fomentar una visita més participativa, sʼha preparat una gimcana que permetrà gaudir dʼuna manera més lúdica de les demostracions experimentals organitzades en la festa.
 

La festa tindrà lloc el divendres 29 d’abril, de 10 a 19 h, a l’Edifici Històric.
La festa tindrà lloc el divendres 29 d’abril, de 10 a 19 h, a l’Edifici Històric.
Recerca
29/04/2016

Després de lʼèxit de lʼany passat, La UB Divulga organitza II Festa de la Ciència UB, que té el doble objectiu dʼapropar a la ciutadania, dʼuna manera lúdica i divertida, la recerca, la innovació i el coneixement, i alhora, fer accessibles a tots els públics diverses investigacions que es duen a terme actualment a la Universitat de Barcelona.

La festa tindrà lloc el divendres 29 dʼabril, de 10 a 19 h, a lʼEdifici Històric. Els visitants podran participar en tota mena dʼactivitats científiques, com ara demostracions dʼinvestigadors, jocs o tallers. També podran veure un jaciment de fòssils o fer un Iuris test; realitzar un taller de creació literària sobre novel·la històrica o participar en una activitat de física de partícules; endinsar-se en el món de la robòtica, la nanotecnologia i la realitat virtual, i veure una sessió de lʼespectacle Flebotín, un mosquit del Cretaci (del projecte Pintaʼm un conte).

A més, per fomentar una visita més participativa, sʼha preparat una gimcana que permetrà gaudir dʼuna manera més lúdica de les demostracions experimentals organitzades en la festa.
 

De la física de partícules a la creació literària, passant per la cultura jurídica o la neurociència

En aquesta segona edició, sʼha incrementat notablement el nombre dʼactivitats programades, que abasten tots els àmbits del coneixement.

Els participants podran escollir tallers sobre temes tan diversos com ara la taula periòdica dels elements químics, les cèl·lules mare, les percepcions òptiques, la química i el color, la realitat virtual, els diferents tipus de sòls, les particularitats del cervell o la creació literària, entre dʼaltres.

A més, sʼhi faran demostracions dʼalgunes app per a mòbil creades per investigadors de la Universitat de Barcelona, com ara RIU.net (del Grup de Recerca FEM), Floodup (del Grup de Recerca GAMA) o BCNRocks (de la Facultat de Geologia).

Així mateix, hi haurà un racó de lectura infantil i un estand amb microscopis i lupes a disposició dels visitants; tindrà lloc una sessió de lʼespectacle Flebotín, un mosquit del Cretaci (del projecte Pintaʼm un conte) a les 18 h, i es podrà veure un jaciment de fòssils i observar el sol amb un telescopi, entre dʼaltres.


Una gimcana científica

La Gimcana UB sʼadreça a grups de tres a cinc persones, que han de ser més grans de sis anys. Els grups en què hi hagi menors de dotze anys han dʼanar acompanyats dʼun adult. Hi ha dos torns, un de matí i un de tarda. El torn del matí és de 10 a 14 h, i el de la tarda, de 16 a 19 h. En el cas del matí, els participants han de recollir el plec de proves que lliurarà lʼorganització abans de les 11 h, i en el cas de la tarda, abans de les 17 h. Lʼestand de lʼorganització on sʼha de presentar la documentació estarà situat al Pati de Ciències de lʼEdifici Històric (el pati més pròxim al carrer de Balmes). A les 13.30 h i a les 18.30 h es donaran per finalitzats els dos torns de la gimcana. En aquest moment es decidiran i comunicaran els guanyadors, en funció del temps total que hagin trigat a superar totes les proves indicades en el dossier. Lʼactivitat és gratuïta i la inscripció es pot formalitzar mitjançant els formularis del web del projecte.

La Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la UB és lʼorganitzadora de lʼesdeveniment, que té el finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, del Ministeri dʼEconomia i Competitivitat, i lʼObra Social la Caixa, i el suport de SABA.

Podeu consultar la informació detallada de cada activitat al web de la festa.