Universitats, ONG i representants polítics inicien la tercera edició de la Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior

El tema d’aquesta edició és la missió social de les universitats, incloent-hi la integració dels refugiats.
El tema d’aquesta edició és la missió social de les universitats, incloent-hi la integració dels refugiats.
(24/05/2016)

Acadèmics dʼuniversitats àrabs i europees, ONG i el món polític dʼaquests dos àmbits participaran en la III Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE) els dies 26 i 27 de maig a la Universitat de Barcelona. El tema dʼaquesta edició és la missió social de les universitats, incloent-hi la integració dels refugiats o la resolució de conflictes, i hi prendran part responsables dʼuniversitats de països com ara Síria, Palestina o el Líban.

El tema d’aquesta edició és la missió social de les universitats, incloent-hi la integració dels refugiats.
El tema d’aquesta edició és la missió social de les universitats, incloent-hi la integració dels refugiats.
24/05/2016

Acadèmics dʼuniversitats àrabs i europees, ONG i el món polític dʼaquests dos àmbits participaran en la III Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE) els dies 26 i 27 de maig a la Universitat de Barcelona. El tema dʼaquesta edició és la missió social de les universitats, incloent-hi la integració dels refugiats o la resolució de conflictes, i hi prendran part responsables dʼuniversitats de països com ara Síria, Palestina o el Líban.

 Lʼacte dʼinauguració de lʼAECHE tindrà lloc el dijous 26 a les 9.30 h, i hi participaran el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez; el conseller dʼAfers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, Raül Romeva; lʼalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el secretari general dʼUniversitats, Jorge Sainz Gónzalez, juntament amb Sultan Abu-Orabi, secretari general de lʼAssociació dʼUniversitats Àrabs (AARU), i Lesley Wilson, secretària general de lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA). 

Aquesta edició de la conferència debatrà sobre la manera de reforçar el paper de les universitats com a entitats que contribueixen al diàleg internacional i interregional, i fins a quin punt poden participar en la resolució de conflictes. Sobre aquest darrer aspecte tindrà lloc una sessió en la qual intervindran, entre dʼaltres, el ministre dʼEducació Superior dʼEgipte, Ashraf Shihi, i Sinead OʼGorman, membre de lʼassociació Scholars at Risk, que vetlla pels drets humans entre els membres de la comunitat universitària arreu del món. Una altra de les sessions estarà dedicada a la contribució de les universitats al repte dʼintegrar refugiats i les implicacions que això té per a aquestes institucions. Hi participaran representants dʼuniversitats dʼHongria i Alemanya, així com Mohammed Najeeb Abdul-Wahed, antic ministre dʼEducació Superior de Síria. També hi intervindrà Viktoriya Voropayeva, que explicarà lʼexperiència de com la Universitat Nacional Tècnica de Donetsk es va desplaçar fins a la població de Krasnoarmiisʼk a causa de la violència de la guerra que pateix Ucraïna des del 2014. 

Altres temes de la jornada són la identificació i implementació dels instruments de finançament per a unes estratègies dʼinternacionalització efectives; quines habilitats haurien dʼadquirir els estudiants universitaris per afrontar els nous reptes provocats per les transformacions i les crisis que estan afectant les dues regions —Europa i els països àrabs—, i com contribueixen les universitats al desenvolupament social i la formació de ciutadans. També es dedicarà una sessió a tractar les perspectives en el diàleg sobre educació superior entre la Unió Europea i el món àrab. Igualment, està programat un espai per presentar exemples de bones pràctiques de cooperació entre universitats àrabs i europees, així com per promoure les relacions bilaterals entre les diferents universitats que participen en la trobada i signar acords de col·laboració.

AECHE és una acció conjunta de lʼAARU i lʼEUA promoguda per la Universitat de Barcelona, que nʼacull la Secretaria permanent. Es tracta dʼuna associació per promoure el diàleg, lʼentesa mútua, lʼintercanvi de coneixement i una major cooperació entre les universitats àrabs i europees. La primera conferència de lʼAECHE va tenir lloc a la Universitat de Barcelona, lʼany 2013, i la segona, a Amman (Jordània), el 2014.