Unes jornades mostren casos de convivència reeixida entre cristians i musulmans

La jornada pren la figura de Ramon Llull com a excusa per abordar el tema de la convivència.
La jornada pren la figura de Ramon Llull com a excusa per abordar el tema de la convivència.
Cultura
(05/05/2016)

Explicar casos de convivència reeixida entre cristians i musulmans, en els àmbits de la cultura, la feina o la família, en contraposició a les informacions habituals sobre enfrontaments i violència, és lʼobjectiu de la jornada «Ramon Llull, 700 anys. Cristianisme i islam: diàleg en la vida mística, diàleg entre pràctiques de convivència», que tindrà lloc el divendres 6 de maig a lʼaula capella de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona.

La jornada pren la figura de Ramon Llull com a excusa per abordar el tema de la convivència.
La jornada pren la figura de Ramon Llull com a excusa per abordar el tema de la convivència.
Cultura
05/05/2016

Explicar casos de convivència reeixida entre cristians i musulmans, en els àmbits de la cultura, la feina o la família, en contraposició a les informacions habituals sobre enfrontaments i violència, és lʼobjectiu de la jornada «Ramon Llull, 700 anys. Cristianisme i islam: diàleg en la vida mística, diàleg entre pràctiques de convivència», que tindrà lloc el divendres 6 de maig a lʼaula capella de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona.

Organitzada dins lʼAny Llull, la jornada pren la figura dʼaquest escriptor i pensador medieval com a excusa per abordar el tema de la convivència. El programa inclourà un parell de sessions sobre lʼautor: «Ramon Llull com a paradigma dʼun passat que es fa present», a càrrec del professor de Literatura Catalana Medieval Albert Soler, i «El camí de maduració humana que fa possible les pràctiques de convivència entre diferents a partir de Ramon Llull», a càrrec de Jordi Gayà, secretari dʼEstudis Lul·lians i de lʼInstitut dʼEstudis Baleàrics.

Després es tractarà el tema del diàleg des de la mística, per part de Joan-Andreu Rocha, professor de la Universitat de Teheran i col·laborador de lʼOrganització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa. A continuació, intervindrà Yaratullah Monturiol, presidenta de la primera comunitat de dones musulmanes a Catalunya i fundadora de lʼAssociació per al Desenvolupament del Feminisme Islàmic, que ha titulat la seva intervenció «Les convergències més oblidades entre cristianisme-islam i islam-cristianisme», i es presentarà el llibre Les parelles mixtes islamocristianes: un amor transgressor que posa a prova prejudicis i fronteres, de Jordi Giró (ed.), del Grup de Recerca Islamocristià de Barcelona.
Clourà la jornada Justo Lacunza, rector emèrit del Pontifici Institut dʼEstudis Àrabs i Islàmics a Roma, i secretari general dʼÀfrica Fundació Sud (Madrid). Lacunza, un dels màxims coneixedors de lʼislam, ha assessorat el Vaticà sobre el món musulmà i ha viscut en una llarga llista de països de tradició musulmana.
 
La jornada, organitzada pel Centre Edith Stein (entitat impulsada per la Delegació de Pastoral Universitària) amb la col·laboració del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura de la UB, parteix de la idea que sʼha volgut identificar el fet religiós amb violència fonamentalista alhora que sʼintenta estigmatitzar el món musulmà; i això malgrat que cristians, jueus i musulmans hagin iniciat camins dʼestreta col·laboració.