Una visió actualitzada de la malaltia dʼAlzheimer

L’obra pertany a la col·lecció Catàlisi, iniciada el 2007 sota la direcció del professor David Bueno, de la Facultat de Biologia de la UB.
L’obra pertany a la col·lecció Catàlisi, iniciada el 2007 sota la direcció del professor David Bueno, de la Facultat de Biologia de la UB.
Cultura
(04/06/2018)

El nou títol de la col·lecció Catàlisi d'Edicions de la UB, El naufragi dels records. Què hi ha darrere de malalties com lʼAlzheimer?, de Jaume Folch, explica dʼuna manera senzilla i entenedora les causes i els efectes de lʼAlzheimer, una malaltia que ha esdevingut epidèmica en les societats desenvolupades.  El nou títol, coeditat amb lʼAssociació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona (AFAB), es presenta aquest dimarts, 5 de juny, a les 19 h, a la llibreria Alibri (c. Balmes, 26, Barcelona), en un acte conduït per David Bueno, professor de la Facultat de Biologia de la UB i director de la col·lecció Catàlisi, en el qual participaran Antoni Camins, catedràtic de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la UB, i lʼautor, Jaume Folch, de la Universitat Rovira i Virgili.

L’obra pertany a la col·lecció Catàlisi, iniciada el 2007 sota la direcció del professor David Bueno, de la Facultat de Biologia de la UB.
L’obra pertany a la col·lecció Catàlisi, iniciada el 2007 sota la direcció del professor David Bueno, de la Facultat de Biologia de la UB.
Cultura
04/06/2018

El nou títol de la col·lecció Catàlisi d'Edicions de la UB, El naufragi dels records. Què hi ha darrere de malalties com lʼAlzheimer?, de Jaume Folch, explica dʼuna manera senzilla i entenedora les causes i els efectes de lʼAlzheimer, una malaltia que ha esdevingut epidèmica en les societats desenvolupades.  El nou títol, coeditat amb lʼAssociació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Barcelona (AFAB), es presenta aquest dimarts, 5 de juny, a les 19 h, a la llibreria Alibri (c. Balmes, 26, Barcelona), en un acte conduït per David Bueno, professor de la Facultat de Biologia de la UB i director de la col·lecció Catàlisi, en el qual participaran Antoni Camins, catedràtic de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la UB, i lʼautor, Jaume Folch, de la Universitat Rovira i Virgili.

Malgrat que la medicina moderna ha progressat dʼuna manera efectiva en la prevenció i el guariment de les dues classes de malalties més comunes i conegudes —els càncers i les afeccions cardiovasculars—, hi ha un tercer grup, que afecta un percentatge molt significatiu de persones adultes —els pacients directament, i els familiars i amics de manera indirecta—, per a les quals no existeix cap teràpia efectiva: lʼAlzheimer, el Parkinson i lʼesclerosi lateral amiotròfica (ELA). Es tracta de mals de progressió lenta i que produeixen un gran patiment en els malalts i les seves famílies. Hi ha, a més, un fet que els agreuja: la seva incidència augmenta imparablement en les societats que segueixen les pautes de la cultura occidental i amenaça dʼesgotar els recursos dels sistemes de salut pública.

El naufragi dels records explica per què malalties com aquestes deterioren el cervell dels qui les pateixen i, dʼuna manera progressiva i indeturable, els priven dels records, les emocions i els afectes. També exposa les teories més sorprenents i innovadores en lʼàmbit de la neurociència, i revela les claus de futures teràpies. Més enllà de la preocupant situació de la recerca a casa nostra, la comunitat científica mundial esmerça una enorme quantitat de recursos materials i econòmics, i els seus millors talents, per trobar teràpies que guareixin les afeccions cerebrals. Els catorze capítols del llibre estan estructurats com una escala ascendent pel que fa a la comprensió de lʼAlzheimer —cal llegir-los en lʼordre en què es presenten—, i aporten arguments científics per respondre a les dues preguntes fonamentals sobre aquesta malaltia tan complexa: com es pot prevenir? Per què encara no es pot curar? Jaume Folch tradueix hàbilment la terminologia científica en paraules de fàcil comprensió per al lector.

Lʼobra pertany a la col·lecció Catàlisi, iniciada el 2007 sota la direcció del professor David Bueno, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB, amb lʼobjectiu de fomentar lʼaccés a la cultura científica dʼun públic ampli, tant dʼespecialistes com de no especialistes, atès que la ciència afecta tots els aspectes de la nostra vida, des dels objectes més quotidians fins a la manera de veure i entendre el món. Així, doncs, aquesta col·lecció compleix una important funció en la socialització del coneixement, perquè posa a lʼabast dels lectors la recerca que es duu a terme en lʼàmbit universitari. Els darrers títols publicats són La forja genètica dʼEuropa. Una nova visió del passat de les poblacions humanes, de Carles Lalueza-Fox; De dones, homes i molècules. Notes dʼhistòria, art i literatura de la química, de Santiago Álvarez, i Les profunditats de la ment. Com percebem el funcionament del nostre cervell, de David Bueno, Enric Bufill, Francesc Colom, Diego Redolar, Xaro Sánchez i Eduard Vieta.

Jaume Folch (Tarragona, 1965), professor de Bioquímica i Biologia Molecular a la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV), és investigador del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), en col·laboració amb el Grup de Recerca en Neurofarmacologia: Prevenció de lʼEnvelliment de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la UB, que dirigeix el catedràtic Antoni Camins. També forma part del Grup de Recerca TecnATox de la URV, especialitzat en lʼestudi de lʼimpacte de la contaminació ambiental i alimentària sobre la salut humana. És autor dʼun centenar de publicacions, que inclouen treballs dʼinvestigació en revistes internacionals i capítols de llibres, i coautor de diversos reculls de relats. En lʼàmbit de la divulgació científica ha publicat, entre altres obres, El litoral de Tarragona més enllà de la platja (2013), a més dʼarticles en revistes.