Una simulació oberta al públic permet entendre la propagació de la COVID-19

 
 
Recerca
(12/05/2020)

La professora Maite López, del Grup de Recerca Virtual Worlds, Visualization and Artificial Intelligence (WAI) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, ha fet un model de simulació senzill per explicar dʼuna manera divulgativa com té lloc la propagació de la COVID-19.

 
 
Recerca
12/05/2020

La professora Maite López, del Grup de Recerca Virtual Worlds, Visualization and Artificial Intelligence (WAI) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, ha fet un model de simulació senzill per explicar dʼuna manera divulgativa com té lloc la propagació de la COVID-19.

El model, del tipus multiagent —camp en el qual treballa la professora López—, representa una població amb diferents perfils: sana, infectada o immune. Una gràfica permet visualitzar com evoluciona aquesta població al llarg del temps en les diferents situacions. La simulació, disponible en línia per a tot tipus de públic, no està basada en dades reals, sinó que representa el comportament de la malaltia a partir dʼunes poques variables que són factors clau per entendre com es propaga. També permet visualitzar lʼefecte del confinament i de les mesures de protecció. A més, lʼusuari pot modificar i combinar els paràmetres, com la quantitat de població, la mobilitat o el nombre de persones que van protegides.

Aquest model, que és una adaptació dʼun altre de ja existent, també està disponible des del Comitè Espanyol de Matemàtiques (CEMAT) i la iniciativa catalana Math4COVID.

La professora de la UB ho explica en aquest vídeo: