Una recerca sobre el patró d'especialització de l'economia espanyola, premiada en el marc de les VI Jornades d'Anàlisi Input-Output

Les jornades tenen lloc a la Facultat d'Economia i Empresa.
Les jornades tenen lloc a la Facultat d'Economia i Empresa.
(09/09/2015)

El sector exterior de lʼeconomia espanyola es veu limitat per la dependència dʼinputs estrangers, i pel pes reduït de les exportacions brutes sobre el PIB. Caldria reorientar lʼespecialització productiva envers activitats que permetin captar els segments de més valor afegit dins les cadenes de subministrament internacionals. Aquestes són algunes conclusions de la recerca elaborada per la investigadora de la Universitat de de València Marta Solaz, guanyadora del IV Premi Emili Fontela dʼanàlisi input-output, que sʼatorga en el marc de les VI Jornades dʼAnàlisi Input-Output que tenen lloc a la UB fins dimecres, 9 de setembre.

Les jornades tenen lloc a la Facultat d'Economia i Empresa.
Les jornades tenen lloc a la Facultat d'Economia i Empresa.
09/09/2015

El sector exterior de lʼeconomia espanyola es veu limitat per la dependència dʼinputs estrangers, i pel pes reduït de les exportacions brutes sobre el PIB. Caldria reorientar lʼespecialització productiva envers activitats que permetin captar els segments de més valor afegit dins les cadenes de subministrament internacionals. Aquestes són algunes conclusions de la recerca elaborada per la investigadora de la Universitat de de València Marta Solaz, guanyadora del IV Premi Emili Fontela dʼanàlisi input-output, que sʼatorga en el marc de les VI Jornades dʼAnàlisi Input-Output que tenen lloc a la UB fins dimecres, 9 de setembre.

La recerca de Marta Solaz, titulada Especialización productiva y comercial y generación de valor añadido en la economia española, analitza el patró dʼespecialització econòmica dʼEspanya mitjançant lʼús de les taules input-output globals. La investigació sʼemmarca en lʼactual context en què els processos productius estan fragmentats internacionalment a causa de la reducció dels costos de transport, les tecnologies de la informació i les comunicacions i una major liberalització dels intercanvis comercials.

El premi Emili Fontela lʼatorga la Societat Hispanoamericana dʼAnàlisi Input-Output, una associació científica destinada a la recerca mitjançant aquest tipus de model econòmic, un dels més emprats pels estudiosos. En el marc de les VI Jornades dʼAnàlisi Input-Output també tindrà lloc la primera trobada dʼestadístiques oficials en el marc input-output organitzada per lʼInstitut dʼEstadística de Catalunya (IDESCAT).