Una recerca exhaustiva sobre una gran empresa catalana

El llibre s’endinsa en la trajectòria empresarial de la companyia al llarg de gairebé dos-cents anys.
El llibre s’endinsa en la trajectòria empresarial de la companyia al llarg de gairebé dos-cents anys.
Cultura
(10/03/2017)

Tradición, conocimiento y modernidad. Las claves del éxito de Miquel y Costas & Miquel, S.A. Siglos XVIII-XXI, de Miquel Gutiérrez-Poch, una monografia modèlica de la historiografia econòmica catalana, tracta sobre la trajectòria empresarial dʼèxit al llarg de tres segles dʼuna de les companyies líders del sector paperer a Catalunya, que exemplifica el nervi i lʼesperit que van fer possible la revolució industrial al país.

 

El llibre s’endinsa en la trajectòria empresarial de la companyia al llarg de gairebé dos-cents anys.
El llibre s’endinsa en la trajectòria empresarial de la companyia al llarg de gairebé dos-cents anys.
Cultura
10/03/2017

Tradición, conocimiento y modernidad. Las claves del éxito de Miquel y Costas & Miquel, S.A. Siglos XVIII-XXI, de Miquel Gutiérrez-Poch, una monografia modèlica de la historiografia econòmica catalana, tracta sobre la trajectòria empresarial dʼèxit al llarg de tres segles dʼuna de les companyies líders del sector paperer a Catalunya, que exemplifica el nervi i lʼesperit que van fer possible la revolució industrial al país.

 

Tradición, conocimiento y modernidad. Las claves del éxito de Miquel y Costas & Miquel, S.A. Siglos XVIII-XXI, una obra de gran format i il·lustrada a tot color, sʼendinsa en la trajectòria empresarial de la companyia al llarg de gairebé dos-cents anys, fent valer allò que tan bé va definir Jaume Vicens Vives en la seva conferència de 1958 al Cercle dʼEconomia per referir-se a lʼesperit que va fer possible el trànsit dʼuna economia agrària a una de moderna a Espanya: «El capitán de industria español en los últimos cien años».

Lʼempresa Miquel y Costas & Miquel, situada a Capellades i dedicada a la manufactura de paper, és líder al mercat espanyol, amb una quota del 80% en el paper de fumar, i una de les que domina el mercat internacional, amb una quota del 5% mundial —exporta el 75% de la seva producció—. Assolir lʼèxit actual, amb interessos repartits per Europa i lʼAmèrica Llatina, no ha estat fàcil per a la companyia, i la seva història és un exemple de com les empreses de base familiar han sobreviscut gràcies al compromís amb lʼespecialització, la innovació, la versatilitat i el dinamisme, adaptant-se a un entorn canviant.

Lʼautor, que ha realitzat aquesta recerca al llarg de cinc anys, ha organitzat el contingut del llibre en tretze capítols que segueixen un estricte ordre cronològic i que, alhora, sʼhan agrupat en cinc blocs, atenent a lʼevolució del sector paperer a escala espanyola i catalana.

El primer bloc es remunta a lʼorigen de lʼactivitat paperera de la família Miquel, als segles XVII i XVIII, després de tractar el desenvolupament dʼaquesta activitat a Espanya i Catalunya. El segon se centra en el període que va des del principi del segle XIX fins a 1880, època en què sʼassoleix el sostre de la fabricació manual i sʼinicien les activitats dels Miquel a Cuba. El tercer bloc, entre 1880 i 1936, comença amb un apartat introductori dedicat al declivi de la fabricació manual i a la modernització empresarial, exemplificada en la creació de la Paperera Espanyola. El cos dʼaquest apartat el componen tres capítols que analitzen la gènesi del projecte empresarial fins a la seva incipient maduresa. Lʼelement articulador és la confirmació de MCM com una empresa estrictament exportadora, perfil que va conservar fins a lʼinici de la dècada de 1930. El quart bloc consta de cinc capítols. El primer estudia lʼevolució de MCM durant la Guerra Civil i les vicissituds que va viure la família Miquel en aquells anys. El segon té lʼeix en els temps de lʼautarquia, tot i que es tanca el 1964, data en què MCM endega els seus projectes de modernització. Els dos primers tenen, doncs, una certa unitat temàtica i argumental: el replegament de MCM en el mercat espanyol. El tercer capítol es focalitza en lʼetapa que va de 1964 a 1975, marcada per dos fets crucials: lʼentrada en lʼaccionariat del Banc Exterior dʼEspanya i la fusió amb lʼempresa valenciana Payá Miralles. Lʼúltim capítol del quart bloc es dedica a la primera dècada de la nova MCM, en què es van reforçar algunes especialitzacions i es va recuperar el ritme exportador. El punt final dʼaquesta fase se situa lʼany 1986, quan comença a intensificar-se la presència dʼaccionistes aliens a la família fundadora. El cinquè bloc i últim abasta des de 1986 fins al present i es compon de tres capítols en què sʼanalitzen els anys dʼagitació de MCM, a causa de la voluntat de vendre del principal accionista i de les fortes inversions, la gènesi dʼun nou model de gestió derivat de lʼarribada a la presidència de Jordi Mercader Miró i lʼoferta pública de venda (OPV) de 1996, amb la qual es van estabilitzar els accionistes de referència. Lʼúltim capítol comprèn des dʼaquest any fins a lʼactualitat.

Miquel Gutiérrez-Poch (Còrdova, 1963), doctor en Geografia i Història, és professor del Departament dʼHistòria i Institucions Econòmiques de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona, on imparteix docència en els estudis dʼAdministració i Direcció dʼEmpreses i Economia. Està especialitzat en lʼestudi de la història industrial espanyola, especialment del sector paperer, temàtica sobre la qual ha editat diferents articles i llibres. És editor de la Revista de Historia Industrial —que publica, des de fa gairebé vint anys, el Departament dʼHistòria i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona i que forma part del catàleg dʼEdicions de la UB—, dedicada a la història econòmica i empresarial, amb especial preferència per les activitats industrials.