Una nova teràpia psicològica es mostra eficaç en dones amb fibromiàlgia i símptomes de depressió

El treball revela que la teràpia de constructes personals és tan eficaç com una teràpia psicològica estàndard per millorar els símptomes depressius i la qualitat de vida de les pacients amb fibromiàlgia.
El treball revela que la teràpia de constructes personals és tan eficaç com una teràpia psicològica estàndard per millorar els símptomes depressius i la qualitat de vida de les pacients amb fibromiàlgia.
Recerca
(09/05/2022)

La fibromiàlgia és una malaltia reumatològica dʼorigen desconegut que es caracteritza per un dolor crònic i sovint cursa amb símptomes de depressió. Afecta fonamentalment dones i no té cura, tot i que diferents tractaments poden ajudar a alleujar-ne els símptomes. La teràpia psicològica de tipus cognitivoconductual és una de les eines que sʼha mostrat efectiva per abordar aquesta patologia.

El treball revela que la teràpia de constructes personals és tan eficaç com una teràpia psicològica estàndard per millorar els símptomes depressius i la qualitat de vida de les pacients amb fibromiàlgia.
El treball revela que la teràpia de constructes personals és tan eficaç com una teràpia psicològica estàndard per millorar els símptomes depressius i la qualitat de vida de les pacients amb fibromiàlgia.
Recerca
09/05/2022

La fibromiàlgia és una malaltia reumatològica dʼorigen desconegut que es caracteritza per un dolor crònic i sovint cursa amb símptomes de depressió. Afecta fonamentalment dones i no té cura, tot i que diferents tractaments poden ajudar a alleujar-ne els símptomes. La teràpia psicològica de tipus cognitivoconductual és una de les eines que sʼha mostrat efectiva per abordar aquesta patologia.

Ara, un estudi publicat a la revista International Journal of Clinical and Health Psychology revela que hi ha una altra estratègia de teràpia psicològica que és igualment eficaç a lʼhora de reduir els símptomes depressius i millorar la qualitat de vida de les pacients: la teràpia de constructes personals.

Aquest estudi multicèntric, en què participen equips de la UB, la UOC i la Universitat de les Amèriques (UDLA) de lʼEquador, està coordinat per Guillem Feixas, catedràtic de la Facultat de Psicologia i lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro).

Els resultats del nou treball «contribuiran a obrir el ventall de teràpies eficaces i guanyar en flexibilitat per adaptar-se a les particularitats i necessitats de cada pacient», detalla la professora Mari Aguilera, de la Facultat de Psicologia de la UB i de lʼUBNeuro, membre també de la UOC i del grup interuniversitari GRECIL (UB-UOC) i coautora principal de lʼestudi, juntament amb la investigadora Clara Paz, de la UDLA.

 

Un estudi pioner i multicèntric amb 106 dones afectades

El treball va incloure 106 dones amb fibromiàlgia i símptomes depressius que eren ateses en deu entitats diferents, en concret, dos centres de salut mental i vuit centres dʼatenció primària. Lʼassociació entre fibromiàlgia i depressió és freqüent en aquestes pacients i sembla anar en els dos sentits, de manera que la primera augmenta el risc i empitjora les característiques de la segona.

Les voluntàries van seguir una teràpia psicològica setmanal durant prop de quatre mesos. La meitat va rebre una teràpia estàndard de tipus cognitivoconductual, una estratègia que sʼha revelat moderadament eficaç en aquest tipus de pacients. Lʼaltra meitat va seguir un tractament basat en la teràpia de constructes personals, un enfocament diferent i «centrat en la identitat de les persones, en com es veuen a si mateixes, com veuen el que els passa i com veuen els altres», explica lʼinvestigador Joan Carles Medina, membre de la Facultat de Psicologia de la UB, lʼUBNeuro i la UOC.

Els resultats de lʼestudi mostren que totes dues teràpies van reduir els símptomes de depressió en prop del 60 % de les dones participants i que no hi ha diferències significatives entre tractaments. A més, també revelen millores quant a lʼimpacte de la malaltia en el funcionament diari i en relació amb el dolor. En concret, gairebé una de cada quatre pacients que van rebre la teràpia de constructes personals va millorar la seva activitat de manera rellevant a mitjà termini, i una de cada sis va veure disminuït el dolor.

 

Més eines per al tractament personalitzat

«La fibromiàlgia no té una causa concreta coneguda i tampoc no té cura, però una millora psicològica repercuteix en la salut física», precisa Aguilera. Això és important especialment en una malaltia que «encara és qüestionada per alguns metges i a la qual moltes vegades es dona menys importància pel fet que afecta majoritàriament dones», afegeix.

«La teràpia estàndard de tipus cognitivoconductual està més interessada en la manera de modificar la conducta que a entendreʼn els motius», comenta Aguilera, «mentre que la teràpia de constructes personals se centra especialment en com construeixes el teu món i a què dones significat». «Amb tot —puntualitza—, no es tracta tant dʼenfrontar-les com de comprovar que totes dues poden ser útils des dʼuna posició diferent».

Alguns treballs havien mostrat, per exemple, que la teràpia de constructes personals podia ser eficaç en el tractament de la depressió. Tanmateix, més enllà dʼun estudi pilot previ, «aquesta és la primera vegada que sʼestudia i es demostra que aquest tipus de teràpia pot ser dʼajuda per a pacients amb fibromiàlgia», subratlla Medina.

Disposar de més recursos provats permet adequar-se a les preferències de les pacients i «serveix per personalitzar i adaptar més bé els tractaments: tenim més eines per escoltar, aprendre i proposar estratègies», conclou Joan Carles Medina.

Lʼestudi, que ha rebut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern dʼEspanya, està en línia amb lʼobjectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, adreçat a garantir una vida sana i promoure el benestar en totes les edats.

 

Article de referència:

Aguilera, M.; Paz, C.; Salla, M.; Compañ, V.; Medina, J. C.; Medeiros-Ferreira, L.; Feixas, G. (2022). «Cognitive-behavioral and personal construct therapies for depression in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial». International Journal of Clinical and Health Psychology, febrer de 2022. DOI: 10.1016/j.ijchp.2022.100296