Una jornada al campus de Mundet mostra noves maneres dʼentendre lʼemprenedoria

Campus de Mundet.
Campus de Mundet.
Acadèmic
(27/10/2014)

Aquest dimarts 28 dʼoctubre, de 9.30 a 18 h, té lloc al campus de Mundet la I Jornada dʼOcupabilitat i Emprenedoria Àgora Campus: «Aprendre a emprendre». Organitzada per les facultats dʼEducació i de Psicologia de la UB, la trobada cerca difondre lʼesperit emprenedor i la creació de sinergies entre el món laboral i lʼacadèmic. Assistiran a la inauguració el vicerector de Política Docent, Dr. Manel Viader; la degana de la Facultat dʼEducació, Anna Escofet; el degà de la Facultat de Psicologia, Josep Batista, i el coordinador executiu del Barcelona Institut Emprenedoria (BIE), Jordi Serra.

Campus de Mundet.
Campus de Mundet.
Acadèmic
27/10/2014

Aquest dimarts 28 dʼoctubre, de 9.30 a 18 h, té lloc al campus de Mundet la I Jornada dʼOcupabilitat i Emprenedoria Àgora Campus: «Aprendre a emprendre». Organitzada per les facultats dʼEducació i de Psicologia de la UB, la trobada cerca difondre lʼesperit emprenedor i la creació de sinergies entre el món laboral i lʼacadèmic. Assistiran a la inauguració el vicerector de Política Docent, Dr. Manel Viader; la degana de la Facultat dʼEducació, Anna Escofet; el degà de la Facultat de Psicologia, Josep Batista, i el coordinador executiu del Barcelona Institut Emprenedoria (BIE), Jordi Serra.

Álvaro Solache, un emprenedor social i creatiu que ha estat guardonat amb el Premi Emprenedor XXI de la Caixa, impartirà la conferència inaugural: «Emprendre en tribu». Durant el matí, sʼorganitzaran diversos tallers, tant per al professorat com per als estudiants, per mostrar eines i metodologies pròpies de lʼemprenedoria. A la tarda, continuaran els tallers i també es farà una taula rodona que reunirà joves emprenedors de lʼàmbit de lʼeducació i la psicologia que han liderat experiències dʼèxit.

Podeu consultar el programa complet de lʼacte en aquest enllaç.