Una guia ofereix pautes dʼactuació ètiques en la recerca amb infants i adolescents víctimes de violència

La professora Noemí Pereda, directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la UB, ha dirigit i coordinat la guia. Foto: CEJFE.
La professora Noemí Pereda, directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la UB, ha dirigit i coordinat la guia. Foto: CEJFE.
Recerca
(16/10/2019)

La professora Noemí Pereda, directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la UB, ha dirigit i coordinat la Guía práctica para la investigación ética en violencia contra la infancia y la adolescencia, un material que té com a objectiu informar i orientar sobre pautes dʼactuació ètiques en la recerca amb infants i adolescents víctimes de violència. Es tracta de la primera publicació en castellà dʼaquestes característiques i, gràcies a la col·laboració de la Federació dʼAssociacions per a la Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI), és un recurs gratuït a lʼabast de tots els investigadors que vulguin consultar-la.

La professora Noemí Pereda, directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la UB, ha dirigit i coordinat la guia. Foto: CEJFE.
La professora Noemí Pereda, directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la UB, ha dirigit i coordinat la guia. Foto: CEJFE.
Recerca
16/10/2019

La professora Noemí Pereda, directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) de la UB, ha dirigit i coordinat la Guía práctica para la investigación ética en violencia contra la infancia y la adolescencia, un material que té com a objectiu informar i orientar sobre pautes dʼactuació ètiques en la recerca amb infants i adolescents víctimes de violència. Es tracta de la primera publicació en castellà dʼaquestes característiques i, gràcies a la col·laboració de la Federació dʼAssociacions per a la Prevenció del Maltractament Infantil (FAPMI), és un recurs gratuït a lʼabast de tots els investigadors que vulguin consultar-la.

Pereda explica la necessitat de disposar dʼuna guia com aquesta: «Als investigadors que fem recerca amb infants i adolescents víctimes de violència seʼns plantegen dubtes que moltes vegades els comitès de bioètica no poden resoldre, perquè entre els seus membres no hi ha especialistes en aquest àmbit. A això, a més, cal afegir-hi la detecció d'errors importants des d'una perspectiva ètica en alguns estudis amb infants víctimes que s'han publicat a Espanya».

La guia resulta una eina clara i fàcil de consultar que inclou la resposta a preguntes que qualsevol investigador que treballa en aquest àmbit hauria de considerar abans dʼiniciar la investigació, així com una sèrie de qüestions metodològiques que cal tenir en compte. Dedica un extens capítol a la qüestió del coneixement i consentiment: cal tenir en compte si els nens i les nenes han participat en lʼestudi voluntàriament, si han estat informats degudament i si han donat el seu consentiment. Així mateix, posa en relleu que cal valorar totes les conseqüències de lʼestudi, estudiar quins danys pot ocasionar en els infants i joves i, també, quins beneficis pot comportar. Per últim, analitza els conceptes de privacitat i confidencialitat, i dona pautes clares sobre com finalitzar lʼestudi de manera adequada.

La publicació es va presentar ahir en el marc dʼuna jornada al Centre dʼEstudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Hi van intervenir, a més de la mateixa Noemí Pereda, altres experts en aquest àmbit com Antonio Andrés Pueyo, director del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la UB; Carme Tello, directora de lʼAssociació Catalana per a la Infància Maltractada (ACIM), i Marc Cerón, cap de lʼÀrea d'Investigació i Formació en Execució Penal del CEJFE.

Noemí Pereda es va llicenciar en Psicologia a la UB el 1999 i és doctora en Psicologia per la mateixa Universitat des del 2006. És professora titular de Victimologia a la Universitat de Barcelona i imparteix docència en el grau de Criminologia, així com en postgraus i màsters de diverses universitats espanyoles. Sʼha especialitzat en la temàtica de la victimologia del desenvolupament o victimologia infantojuvenil, i destaca pel seu treball en lʼàmbit del maltractament i lʼabús sexual infantil. Col·labora com a assessora amb lʼOficina Regional Europea de lʼOrganització Mundial de la Salut en lʼestudi de la violència infantojuvenil al nostre país i participa en tasques de formació i assessorament en diferents col·legis professionals, ajuntaments i altres institucions oficials i associacions no governamentals, com Save the Children, la Fundació Vicki Bernadet o la Fundació RANA.