Una exposició virtual recorda les Milícies de la Cultura durant la Guerra Civil espanyola

La mostra exhibeix documentació original que es conserva a la UB de les Milícies de la Cultura, amb motiu del 80è aniversari de la seva creació.
La mostra exhibeix documentació original que es conserva a la UB de les Milícies de la Cultura, amb motiu del 80è aniversari de la seva creació.
Cultura
(16/01/2017)

Enguany es commemora el vuitantè aniversari de la constitució de les Milícies de la Cultura, creades pel Ministeri dʼInstrucció Pública de la República en esclatar la Guerra Civil per alfabetitzar els soldats enviats al front. Amb motiu dʼaquesta efemèride, lʼArxiu Històric de la Universitat de Barcelona ha organitzat lʼexposició virtual «Les Milícies de la Cultura a la Guerra Civil espanyola».

La mostra exhibeix documentació original que es conserva a la UB de les Milícies de la Cultura, amb motiu del 80è aniversari de la seva creació.
La mostra exhibeix documentació original que es conserva a la UB de les Milícies de la Cultura, amb motiu del 80è aniversari de la seva creació.
Cultura
16/01/2017

Enguany es commemora el vuitantè aniversari de la constitució de les Milícies de la Cultura, creades pel Ministeri dʼInstrucció Pública de la República en esclatar la Guerra Civil per alfabetitzar els soldats enviats al front. Amb motiu dʼaquesta efemèride, lʼArxiu Històric de la Universitat de Barcelona ha organitzat lʼexposició virtual «Les Milícies de la Cultura a la Guerra Civil espanyola».

La mostra vol donar a conèixer com el 1937, milers dʼhomes i dones —majoritàriament mestres, però també treballadors de la sanitat i de molt diverses professions, edats i procedències— es van mobilitzar massivament per la campanya dʼalfabetització als fronts militars que va emprendre el Govern republicà. «Cal recordar que molts soldats no podien comunicar-se amb la família ni per carta perquè, senzillament, no sabien llegir, com gran part de la població espanyola», explica la cap de Gestió Documental i Arxiu de la Universitat, Pepa Sánchez.

La Universitat de Barcelona, que a lʼèpoca era capçalera del Districte Universitari de Catalunya i les Balears, conserva una col·lecció de fitxes personals corresponents als milicians i milicianes que van participar en la campanya, així com comunicacions relatives a aquestes milícies entre el rector Bosch Gimpera, el Ministeri i alguns professors de la institució. Una selecció dʼaquests documents es recullen ara en aquesta exposició virtual.

La mostra sʼha organitzat en diferents apartats: el primer situa les Milícies de la Cultura en el seu context històric; el segon bloc permet consultar vuitanta-quatre fitxes originals —les que contenen fotografia— custodiades al fons de la Universitat, així com el llistat complet de milicians i milicianes; finalment, el darrer bloc inclou algunes estadístiques elaborades a partir de les dades extretes de les fitxes. «Tot plegat sʼemmarca en un context històric presidit per la voluntat de les autoritats educatives republicanes d'impulsar la cultura, un projecte en què la Universitat de Barcelona, com a màxima entitat representant de lʼensenyament a Catalunya, va participar activament», conclou.