Una conferència del periodista Ernesto Ekaizer inaugura el nou màster sobre prevenció i lluita contra la corrupció i bon govern

Ernesto Ekaizer.
Ernesto Ekaizer.
Acadèmic
(28/10/2016)

El periodista Ernesto Ekaizer impartirà la conferència inaugural de la primera edició del màster de Prevenció, Control i Reacció davant la Corrupció. Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració. Amb el títol «Corrupción sistèmica. El gran salto adelante», la conferència tindrà lloc el 3 de novembre a les 12 h al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la UB. Presidiran lʼacte el rector en funcions de la Universitat de Barcelona, Jordi Alberch; el conseller dʼAfers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Raül Romeva, i el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor. També hi intervindran el degà de la Facultat de Dret, Xavier Pons; el director de lʼOficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i els codirectors del màster, els professors Joan Queralt i Juli Ponce.

Ernesto Ekaizer.
Ernesto Ekaizer.
Acadèmic
28/10/2016

El periodista Ernesto Ekaizer impartirà la conferència inaugural de la primera edició del màster de Prevenció, Control i Reacció davant la Corrupció. Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració. Amb el títol «Corrupción sistèmica. El gran salto adelante», la conferència tindrà lloc el 3 de novembre a les 12 h al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la UB. Presidiran lʼacte el rector en funcions de la Universitat de Barcelona, Jordi Alberch; el conseller dʼAfers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Raül Romeva, i el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor. També hi intervindran el degà de la Facultat de Dret, Xavier Pons; el director de lʼOficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i els codirectors del màster, els professors Joan Queralt i Juli Ponce.

Ekaizer, periodista amb una llarga trajectòria en mitjans com ara La Vanguardia, Cambio 16, Cinco Días, El País o, actualment, al diari Ara, entre dʼaltres, ha publicat recentment libres com Indecentes. Crónica de un atraco perfecto (2012), obra que interpreta la crisi econòmica espanyola del 2008 com una estafa a la societat del sector financer nacional i internacional, El caso Bárcenas (2013) i Queríamos tanto a Luis (2015).

El nou màster de la UB vol formar personal altament especialitzat en la prevenció, el control i la reacció davant la corrupció en el sector públic i en el desenvolupament de tècniques en favor del bon govern i la bona administració, incloent-hi lʼAdministració de justícia i la fiscalia, i en el sector privat i el tercer sector. El màster sorgeix gràcies a la capacitat de recerca i de formació a la Facultat de Dret en lʼàmbit de la transparència i el bon govern i coincideix amb lʼaprovació dʼuna nova generació de lleis en aquest àmbit. El curs, de caràcter biennal, sʼiniciarà a la tardor i té mòduls dedicats al bon govern i la bona administració, la transparència i el control social, lʼètica i el poder, les finances públiques o els controls i responsabilitats. Aquests mòduls també es poden cursar separadament, la qual cosa permet obtenir la corresponent titulació dʼexpert de la Universitat de Barcelona específica en cada cas sense haver de cursar la totalitat del màster.

La titulació es dirigeix amb caràcter general a titulats en Ciències Socials —i en concret, de lʼAdministració i la gestió pública—, Dret, Economia, Ciències Empresarials i Ciències Polítiques i de lʼAdministració. No obstant això, també pot ser atractiu, en general, per als graduats dʼaltres titulacions com ara Periodisme, Sociologia o Relacions Laborals, entre dʼaltres. A més de ser dʼinterès per a funcionaris, també sʼadreça a membres dʼempreses públiques i privades, col·legis professionals, ONG, sindicats, partits polítics, associacions i fundacions que reben fons o ajuts públics, o que contracten amb administracions públiques, àmbits en què comptar amb professionals ben formats en transparència i bon govern és crucial per complir les lleis i garantir la bona administració.