Un treball de la Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia rep la distinció a la Millor Iniciativa de la Farmàcia 2015 en atenció farmacèutica

El lliurament de les distincions a les Millors Iniciatives de la Farmàcia de l’Any 2015 de Correo Farmacéutico tindrà lloc dilluns, 4 d’abril.
El lliurament de les distincions a les Millors Iniciatives de la Farmàcia de l’Any 2015 de Correo Farmacéutico tindrà lloc dilluns, 4 d’abril.
Recerca
(11/05/2016)

Un estudi sobre acumulació de medicaments en llars de pacients polimedicats, elaborat per experts de la Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia de la Facultat de Farmàcia de la UB, ha estat elegit com una de les Millors Iniciatives de la Farmàcia de lʼAny 2015 per la publicació Correo Farmacéutico, dins de la categoria dʼatenció farmacèutica i educació sanitària. Amb aquests guardons, Correo Farmacéutico vol reconèixer la tasca diària de persones, institucions o empreses que han contribuït a millorar el món de la farmàcia, lʼatenció farmacèutica i la salut durant el 2015.

El lliurament de les distincions a les Millors Iniciatives de la Farmàcia de l’Any 2015 de Correo Farmacéutico tindrà lloc dilluns, 4 d’abril.
El lliurament de les distincions a les Millors Iniciatives de la Farmàcia de l’Any 2015 de Correo Farmacéutico tindrà lloc dilluns, 4 d’abril.
Recerca
11/05/2016

Un estudi sobre acumulació de medicaments en llars de pacients polimedicats, elaborat per experts de la Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia de la Facultat de Farmàcia de la UB, ha estat elegit com una de les Millors Iniciatives de la Farmàcia de lʼAny 2015 per la publicació Correo Farmacéutico, dins de la categoria dʼatenció farmacèutica i educació sanitària. Amb aquests guardons, Correo Farmacéutico vol reconèixer la tasca diària de persones, institucions o empreses que han contribuït a millorar el món de la farmàcia, lʼatenció farmacèutica i la salut durant el 2015.

La Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia de la Facultat de Farmàcia, dirigida pel catedràtic Eduardo L. Mariño, del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, té una prestigiosa trajectòria en camps tan concrets com ara la biofarmàcia i la farmacocinètica experimental i clínica. Aquesta Unitat, que és també un grup consolidat dʼinnovació docent de la UB, ha estat distingida amb diferents reconeixements per la tasca que han desenvolupat els seus experts. El seu web, per exemple, està operatiu des del febrer del 1996, i és una de les primeres pàgines farmacèutiques de lʼEstat, amb una significativa participació en activitats de docència i recerca.

 

En el marc de les distincions, enguany també han estat premiades unes iniciatives del del Fòrum dʼAtenció Farmacèutica en Farmàcia Comunitària (Fòrum AF-FC), un grup de treball constituït per experts on participa la Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia en representació de la UB. En concret, en lʼapartat Professió i Deontologia, sʼha premiat la iniciativa de la Comissió conjunta Professió Farmacèutica-Universitat, del Fòrum AF-FC i la conferència de degans de Farmàcia, que vol impulsar la docència en Atenció Farmacèutica dins lʼàmbit universitari. En Atenció Farmacèutica i Educació Sanitària, la distinció ha estat per al Servei de Conciliació de la Medicació del Fòrum AF-FC i la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària, una iniciativa per detectar i corregir possibles discrepàncies de la medicació en la transició entre nivells assistencials.

 

El lliurament de les distincions a les Millors Iniciatives de la Farmàcia de lʼAny 2015 de Correo Farmacéutico tindrà lloc dilluns, 4 dʼabril, a les 19.30 h, als Teatros del Canal de Madrid.