Un informe assenyala els reptes de la universitat catalana per al segle XXI

En aquest document es ratifica que la universitat catalana està en condicions d’assumir un salt qualitatiu en el compromís social envers el desenvolupament i el benestar del seu entorn.
En aquest document es ratifica que la universitat catalana està en condicions d’assumir un salt qualitatiu en el compromís social envers el desenvolupament i el benestar del seu entorn.
Cultura
(29/05/2017)

El dimecres 31 de maig, a les 12 hores, la sala Prat de la Riba de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (IEC) acollirà la presentació de les conclusions i propostes finals de la I Convenció Ciutadana sobre la Universitat Catalana. Cap al IV Congrés Universitari Català, editades per Josep Ferrer, Bernat Padró Nieto i Violeta Quiroga, que analitzen com ha de respondre la universitat catalana als nous reptes sense renunciar al seu compromís social. En lʼacte intervindran el president de lʼIEC, Joandomènec Ros; el rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), Jaume Casals; l'ex-rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Josep Ferrer, i Josep Pallarès, Director General d'Universitats.

En aquest document es ratifica que la universitat catalana està en condicions d’assumir un salt qualitatiu en el compromís social envers el desenvolupament i el benestar del seu entorn.
En aquest document es ratifica que la universitat catalana està en condicions d’assumir un salt qualitatiu en el compromís social envers el desenvolupament i el benestar del seu entorn.
Cultura
29/05/2017

El dimecres 31 de maig, a les 12 hores, la sala Prat de la Riba de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (IEC) acollirà la presentació de les conclusions i propostes finals de la I Convenció Ciutadana sobre la Universitat Catalana. Cap al IV Congrés Universitari Català, editades per Josep Ferrer, Bernat Padró Nieto i Violeta Quiroga, que analitzen com ha de respondre la universitat catalana als nous reptes sense renunciar al seu compromís social. En lʼacte intervindran el president de lʼIEC, Joandomènec Ros; el rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), Jaume Casals; l'ex-rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Josep Ferrer, i Josep Pallarès, Director General d'Universitats.

El Consell de la Convenció Ciutadana sobre la Universitat Catalana està presidit per lʼex-rector de la UPC Josep Ferrer, i el seu vicepresident és el president de lʼIEC, Joandomènec Ros. Està format per diverses entitats i personalitats de la societat civil, així com per membres de totes les organitzacions polítiques amb representació parlamentària i dels principals sindicats.

Les conclusions es publiquen en un llibre que reuneix els treballs previs realitzats al llarg de quatre anys, analitza els problemes de la universitat catalana en el moment actual, i proposa un seguit de solucions per superar el model actual i poder seguir mantenint el seu rol social al servei de la ciutadania i el país. Amb aquest propòsit, aplega punts de vista de membres de la comunitat universitària, així com dʼassociacions cíviques i entitats socials vinculades a lʼàmbit acadèmic, i insta a celebrar un IV Congrés Universitari Català que estableixi les directrius de la universitat catalana del segle XXI.

En les darreres dècades la universitat catalana no sols ha homologat el nivell de la seva docència i recerca amb el de lʼentorn europeu, sinó que a més sʼha proposat dʼesdevenir un agent de desenvolupament i de benestar col·lectiu. Tanmateix, amb motiu de la crisi econòmica més recent, sʼhan produït retrocessos preocupants en un moment en què sʼha avivat el debat internacional sobre la conveniència de convertir lʼeducació superior en un bé privat comercialitzable.

En aquest document es ratifica que la universitat catalana està en condicions dʼassumir un salt qualitatiu en el compromís social envers el desenvolupament i el benestar del seu entorn, però alerta del delicat moment que viu per manca de finançament i per lʼestroncament del relleu generacional. El document afirma la necessitat de reforçar el caràcter de servei públic de la universitat, atent a les necessitats de tota la societat, a lʼabast de la ciutadania i basat en la cooperació i corresponsabilització de la comunitat universitària i dels altres actors implicats.

En aquest sentit, aquestes reflexions i propostes es posen a disposició de la Generalitat de Catalunya i de les institucions acadèmiques com a aportació inicial per al desenvolupament del IV Congrés Universitari Català, que els autors de lʼestudi creuen del tot necessari en els moments actuals per establir les directrius de la universitat catalana del segle XXI i per donar continuïtat als tres que es van celebrar en el segle passat.