Un estudi internacional constata les altes concentracions actuals de PCB en orques i dofins en aigües europees

A la Mediterrània la concentració de PCB en cetacis és encara més alta. Foto: Dofí llistat. A. Aguilar (IRBio-UB)
A la Mediterrània la concentració de PCB en cetacis és encara més alta. Foto: Dofí llistat. A. Aguilar (IRBio-UB)
Recerca
(14/01/2016)

Un estudi liderat per la Societat Zoològica de Londres, en què investigadors de la Universitat de Barcelona han tingut un paper determinant, alerta sobre lʼelevada concentració de bifenils policlorats (PCB) —contaminants químics dʼorigen industrial del grup dels organoclorats— en les poblacions de cetacis dʼaigües europees.
 

A la Mediterrània la concentració de PCB en cetacis és encara més alta. Foto: Dofí llistat. A. Aguilar (IRBio-UB)
A la Mediterrània la concentració de PCB en cetacis és encara més alta. Foto: Dofí llistat. A. Aguilar (IRBio-UB)
Recerca
14/01/2016

Un estudi liderat per la Societat Zoològica de Londres, en què investigadors de la Universitat de Barcelona han tingut un paper determinant, alerta sobre lʼelevada concentració de bifenils policlorats (PCB) —contaminants químics dʼorigen industrial del grup dels organoclorats— en les poblacions de cetacis dʼaigües europees.
 

«Lʼestudi ha permès obtenir una imatge global de les tendències dels darrers vint-i-cinc anys i sʼha pogut veure que els nivells actuals de PCB, més de trenta anys després de la prohibició dʼaquest compost, són excessivament elevats en aigües europees en el teixit dels cetacis, tant a lʼAtlàntic com a la Mediterrània, on la concentració és encara més alta», explica Àlex Aguilar, director de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio-UB), un dels investigadors que ha dirigit lʼestudi.

La recerca, publicada a Science Reports, està basada en estudis a llarg termini del teixit de prop de 1.081 cetacis, entre balenes, dofins i marsopes, i ha permès establir que, a Europa, les orques (Orcinus orca), els dofins mulars (Tursiops truncatus) i els dofins llistats (Stenella coeruleoalba) són les espècies que contenen les concentracions més altes de PCB del planeta.

Les concentracions dʼaquests productes químics tendeixen a romandre més altes a prop de les zones industrials i centres urbans densament poblats, de manera que les aigües europees són especialment vulnerables. Concretament, els investigadors han determinat que les àrees centrals i de lʼoest de la Mediterrània, del sud-oest de la península Ibèrica, el golf de Cadis i lʼestret de Gibraltar, són punts crítics per a aquests mamífers, ja que sʼhi han trobat concentracions per sobre dels 40 mg/kg.

Per dur a terme el treball, sʼhan posat en comú els resultats dʼuna vintena de centres de recerca europeus (dʼAnglaterra, Escòcia, Espanya, Irlanda, Suècia, Portugal i Eslovènia) especialitzats en aquest tipus dʼestudis per tal dʼaconseguir aquesta imatge global de tendències entre el 1990 i el 2015. A més de la Universitat de Barcelona, hi han participat els centres espanyols Conservació, Informació i Estudi sobre Cetacis (CIRCE), dʼAlgesires, lʼEstació Biològica de Doñana (Sevilla), la Coordinadora per a lʼEstudi de Mamífers Marins (Pontevedra), la Societat dʼEstudis de Cetacis (Lanzarote) i la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canària).

«Tot i que les concentracions de PCB són ara menors que les dels anys 1980 i 1990, encara es troben per sobre del llindar que es considera perillós per als predadors marins, principalment els dofins i les orques. Per tant, cal continuar controlant lʼevolució que segueixen aquests contaminants en les properes dècades», afirma Assumpció Borrell, investigadora de lʼIRBio-UB que ha participat en lʼestudi.


Lʼefecte acumulatiu dels PCB al final de la xarxa alimentària


Els PCB, tot i que inicialment es van reduir en les dues primeres dècades després dʼhaver estat prohibits el 1977, han mantingut els nivells estables en èpoques recents i encara es troben en concentracions elevades en el medi ambient.

Per lʼefecte de la pluja, els PCB han estat rentats de terra a poc a poc i portats als oceans, on sʼacumulen. Com que els organismes vius no els poden excretar ni degradar, aquests contaminants es fixen en els teixits de les espècies marines i sʼacumulen progressivament al llarg de les cadenes alimentàries, fins a arribar a concentracions molt elevades en els animals predadors terminals, com ara els grans cetacis o mamífers.

En concentracions elevades, els PCB tenen diversos efectes negatius en les espècies marines: són immunosupressors potents, interfereixen en la reproducció i el creixement dels animals i provoquen problemes hepàtics i hormonals. Al Mediterrani, les concentracions elevades de PCB van estar al darrere de les mortaldats de dofins llistats que hi va haver als anys 1990 i 1991. Molts milers dʼexemplars dʼaquesta espècie van morir a causa dʼaquests contaminants.


Efectes dels contaminants


El Grup de Recerca de Grans Vertebrats Marins de lʼIRBio-UB i del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, que lideren els professors Àlex Aguilar i Assumpció Borrell, va ser pioner en la recerca relacionada amb lʼefecte dels contaminants en les poblacions de cetacis i dʼaltres mamífers marins. Als anys noranta, va establir per primer cop en els dofins una relació causa-efecte entre lʼexposició elevada als PCB i la immunosupressió, que desemboca en un augment de la susceptibilitat a agents infecciosos com ara el virus del borm (moquillo, en castellà) o Morbillivirus.

En els darrers anys, amb el finançament de la Fundació Barcelona Zoo, aquest grup ha continuat investigant la fisiologia dʼaquests contaminants en els diferents teixits dels dofins i la tendència recent que segueixen les concentracions ambientals marines.


Referència de lʼarticle:

Jepson, P. D.; Deaville, R.; Barber, J. L.; Aguilar, À.; Borrell, A.; Murphy, S.; Barry, J.; Brownlow, A.; Barnett, J.; Berrow, S.; Cunningham, A. A.; Davison, N. J.; Doeschate, M.; Esteban, R.; Ferreira, M.; Foote, A. D.; Genov, T.; Giménez, J.; Loveridge, J.; Llavona, A.; Martin, V.; Maxwell, D. L.; Papachlimitzou, A.; Penrose, R.; Perkins, M. W.; Smith, B.; Stephanis, R.; Tregenza, N.; Verborgh, P.; Fernández, A., i Law, R. J. «PCB pollution continues to impact populations of orcas and other dolphins in European waters». Science Reports, 14 de gener de 2016. DOI: 10.1038/srep18573