Un estudi de la UB identifica la primera espècie potencialment invasiva que arriba a lʼAntàrtida sobre algues marines a la deriva

El nou article descriu per primer cop l’arribada d’organismes al medi marí de latituds antàrtiques transportats per macroalgues flotants procedents d’ecosistemes allunyats. Foto: Servei Antàrtic Britànic (BAS)
El nou article descriu per primer cop l’arribada d’organismes al medi marí de latituds antàrtiques transportats per macroalgues flotants procedents d’ecosistemes allunyats. Foto: Servei Antàrtic Britànic (BAS)
Recerca
(31/01/2020)

Les algues flotants de lʼoceà austral poden transportar espècies invasives fins a les costes antàrtiques, segons un estudi publicat a la revista Scientific Reports. El nou treball descriu la primera evidència científica dʼuna espècie potencialment invasora i colonial —el briozou marí Membranipora membranacea— que arriba a illes de latituds antàrtiques en macroalgues que floten a la deriva en el medi marí.

El nou article descriu per primer cop l’arribada d’organismes al medi marí de latituds antàrtiques transportats per macroalgues flotants procedents d’ecosistemes allunyats. Foto: Servei Antàrtic Britànic (BAS)
El nou article descriu per primer cop l’arribada d’organismes al medi marí de latituds antàrtiques transportats per macroalgues flotants procedents d’ecosistemes allunyats. Foto: Servei Antàrtic Britànic (BAS)
Recerca
31/01/2020

Les algues flotants de lʼoceà austral poden transportar espècies invasives fins a les costes antàrtiques, segons un estudi publicat a la revista Scientific Reports. El nou treball descriu la primera evidència científica dʼuna espècie potencialment invasora i colonial —el briozou marí Membranipora membranacea— que arriba a illes de latituds antàrtiques en macroalgues que floten a la deriva en el medi marí.

 

La nova recerca sobre biodiversitat en els ecosistemes antàrtics està liderada per la professora Conxita Àvila, de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la Universitat de Barcelona, i hi participen experts de lʼInstitut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), el Servei Antàrtic Britànic (BAS) i la Universitat de Hull (Regne Unit).

Els passatgers inesperats del món del gel

Turisme, trànsit marítim i recerca científica són algunes activitats humanes que han facilitat la dispersió dʼorganismes no autòctons (insectes, plantes, etc.) en els fràgils ecosistemes terrestres de lʼAntàrtida. En aquests hàbitats extrems, la deriva de les algues i els plàstics arrossegats pel vent i els corrents marins també pot ser un mecanisme natural dʼentrada dʼorganismes exòtics. 

El nou article de Scientific Reports descriu per primer cop lʼarribada dʼorganismes al medi marí de latituds antàrtiques transportats per macroalgues flotants procedents dʼecosistemes allunyats. «Tot i que aquesta via de dispersió natural era coneguda en altres ecosistemes naturals del planeta, en el cas de lʼAntàrtida aquest fenomen ha pres una especial rellevància científica des de fa temps com a potencial mecanisme per introduir noves espècies en els ecosistemes antàrtics», destaca la professora Conxita Àvila, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de lʼIRBio.

Briozous, mol·luscs, anèl·lids, artròpodes, equinoderms, cnidaris i porífers són alguns passatgers inesperats que han viatjat milers de quilòmetres sobre macroalgues arrossegades pels vents i els corrents marins fins a illes antàrtiques i subantàrtiques. Amb una estructura laminar i de grans dimensions, aquestes algues brunes (kelp) —les espècies Macrocystis pyrifera i Durvillaea antarctica— formen densos boscos submarins i el seu paper ecològic és decisiu en els ecosistemes marins com a refugi natural per a una àmplia diversitat dʼorganismes (algues, peixos, mol·luscs, etc.).

A la deriva cap a latituds extremes del sud


Com a primícia científica, el nou treball ha identificat una potencial espècie invasiva en les algues varades al litoral antàrtic: el briozou Membranipora membranacea, un organisme colonial que es considera originari del nord-est de lʼoceà Pacífic.

Tal com explica la investigadora Blanca Figuerola (ICM-CSIC), «aquesta espècie no sʼhavia descrit prèviament en ecosistemes oceànics al sud del front polar. Així doncs, podria tenir un gran impacte ecològic sobre la biodiversitat a lʼAntàrtida en el futur». És una espècie incrustant, amb una alta taxa de creixement i que pot colonitzar fàcilment una superfície considerable de làmines de kelp, creant capes gruixudes i fent-les més fràgils. «Les colònies de M. membranacea limiten la capacitat de reproducció i creixement de les algues i faciliten que es trenquin durant els temporals, i això encara fa més fàcil la dispersió del briozou», destaca lʼexperta.

«A més —continua Figuerola—, les colònies poden incrustar-se en altres superfícies (plàstics, vaixells, etc.) i les larves planctòniques poden ser transportades a través de lʼaigua de llast i resistir durant mesos. Tots aquests factors afectarien lʼequilibri mediambiental en cas que lʼespècie sʼacabés establint a lʼAntàrtida».

Península Antàrtica: un nou territori per a les invasions biològiques?

Amb els efectes de lʼescalfament global —temperatures més altes i acceleració de la pèrdua de gel a tot el planeta—, cada cop hi ha més àrees sensibles a lʼentrada dʼespècies invasores. Aquests fenòmens són especialment preocupants en zones com la península Antàrtica, on les condicions ambientals podrien afavorir la supervivència de les potencials espècies invasores.

«La península Antàrtica és lʼàrea més vulnerable als episodis dʼinvasions biològiques a través de les algues flotants. La latitud geogràfica, la proximitat a regions terrestres amb espècies potencialment invasores (Amèrica del Sud, illes del mar de Scotia, etc.), lʼorientació de les costes respecte al corrent circumpolar antàrtic, i les condicions climàtiques són factors que facilitarien lʼentrada i lʼèxit colonitzador dʼespècies exòtiques transportades per algues o plàstics flotants», apunta la professora Àvila, cap dels projectes de recerca Bluebio, Distantcom, Ecoquim i Actiquim, sobre lʼecologia de les comunitats dʼinvertebrats marins a lʼAntàrtida.

El risc dʼinvasió dʼespècies no natives és molt alt en zones de caràcter volcànic —com lʼilla Decepció— ja que a priori les condicions ambientals són més favorables. Tot i això, qualsevol regió costanera lliure de gel seria potencialment un punt on les algues flotants podrien arribar i dispersar els organismes que hagin pogut transportar. 

 

«En el context del canvi global, el que passa a la península Antàrtica també podria repetir-se en altres àrees del continent blanc. A més, algunes espècies foranes i generalistes també podrien arribar al medi antàrtic i adaptar-se a les noves condicions ambientals. Això podria tenir efectes dramàtics sobre els organismes autòctons dels ecosistemes marins», apunta la professora Àvila.

«LʼAntàrtida sʼestà escalfant i presenta noves oportunitats —tant dʼorigen antròpic com naturals— perquè animals i plantes puguin arribar a les aigües antàrtiques, tot canviant així les comunitats biològiques locals per sempre. Els nostres resultats mostren que per a aquests animals, que han provocat danys ambientals en altres llocs, és més fàcil del que pensàvem poder arribar al continent més remot i extrem de la Terra. Els resultats de lʼestudi també ens fan recordar que el treball constant dels científics en lʼestudi de la biodiversitat i lʼecologia dʼaquesta regió és vital per poder detectar aquests canvis abans que les espècies sʼhi estableixin”, conclou Huw J. Griffiths, expert del Servei Antàrtic Britànic (BAS).

Antàrtida: més enllà de les barreres biogeogràfiques

Avui dia, totes les barreres biogeogràfiques que limiten lʼAntàrtida han deixat de ser impenetrables per a molts organismes. Alguns briozous són capaços de superar el front polar i el corrent circumpolar antàrtic, unes fronteres biogeogràfiques en latituds extremes de lʼoceà austral, tal com revela un treball previ de lʼequip UB-IRBio (Marine Environmental Research, 2017). Estudis més recents perfilen un escenari polar en què lʼoceà sud no està tan aïllat com es pensava, els límits biogeogràfics (vents, corrents i fronts polars) es desdibuixen i els arxipèlags remots —entre els 45o i els 60o de latitud sud— són punts clau per a la dispersió a través del front polar.


En aquest escenari de canvi ecològic i climàtic, amenaçat pels efectes del canvi global, es fa cada cop més necessari el treball investigador i la monitorització dels ecosistemes naturals per conservar la biodiversitat, alerten els autors de lʼestudi.