Un estudi de la UB descriu un mecanisme molecular implicat en la virulència de la salmonel·la

L’estudi de la UB s’ha centrat en el bacteri Salmonella enterica, un patogen entèric que causa des de gastroenteritis lleus fins a infeccions sistèmiques severes en humans.
L’estudi de la UB s’ha centrat en el bacteri Salmonella enterica, un patogen entèric que causa des de gastroenteritis lleus fins a infeccions sistèmiques severes en humans.
Recerca
(27/04/2017)

Investigadors de la Universitat de Barcelona han descobert un mecanisme essencial de regulació del procés dʼinfecció de la salmonel·la, un bacteri relacionat amb diverses malalties gastrointestinals com la salmonel·losi. El treball, publicat a la revista PLOS Pathogens, demostra que la regulació en lʼelongació de la transcripció, primer pas en el procés dʼexpressió de la informació continguda en lʼADN, és clau en la virulència de la salmonel·la. Aquesta recerca permet aprofundir en els mecanismes que utilitzen els bacteris per regular lʼexpressió gènica, i a llarg termini podria contribuir a desenvolupar noves vacunes.

L’estudi de la UB s’ha centrat en el bacteri Salmonella enterica, un patogen entèric que causa des de gastroenteritis lleus fins a infeccions sistèmiques severes en humans.
L’estudi de la UB s’ha centrat en el bacteri Salmonella enterica, un patogen entèric que causa des de gastroenteritis lleus fins a infeccions sistèmiques severes en humans.
Recerca
27/04/2017

Investigadors de la Universitat de Barcelona han descobert un mecanisme essencial de regulació del procés dʼinfecció de la salmonel·la, un bacteri relacionat amb diverses malalties gastrointestinals com la salmonel·losi. El treball, publicat a la revista PLOS Pathogens, demostra que la regulació en lʼelongació de la transcripció, primer pas en el procés dʼexpressió de la informació continguda en lʼADN, és clau en la virulència de la salmonel·la. Aquesta recerca permet aprofundir en els mecanismes que utilitzen els bacteris per regular lʼexpressió gènica, i a llarg termini podria contribuir a desenvolupar noves vacunes.

El treball està dirigit per Carlos Balsalobre, professor del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la UB. També hi han participat els experts de la UB Tania Gaviria Cantin i Youssef El Mouali, així com els investigadors de lʼInstitut Karolinska dʼEstocolm Soazig Le Guyon i Ute Römling.

Proteïnes clau en la infecció

Lʼestudi sʼha centrat en el bacteri Salmonella enterica, un patogen entèric que causa des de gastroenteritis lleus fins a infeccions sistèmiques severes en humans. Per desenvolupar la infecció amb èxit, S. enterica envaeix les cèl·lules epitelials, un procés que requereix lʼexpressió coordinada dʼun conjunt de gens. En concret, els investigadors han analitzat el rol dels factors Gre, unes proteïnes que intervenen durant lʼelongació de la transcripció i estan implicades en lʼalliberament de les situacions de pausa que tenen lloc durant aquest procés. «Lʼestudi descriu com aquestes proteïnes són necessàries per a lʼexpressió de HilD, un regulador essencial que controla lʼexpressió de nombrosos factors de virulència importants durant el procés dʼinfecció de salmonel·la», explica Carlos Balsalobre.

«Segons els nostres experiments amb cultius cel·lulars i models de ratolins —afegeix lʼinvestigador—, les soques de salmonel·la que no tenen factors Gre no són tan virulentes com les soques normals, ja que no poden envair les cèl·lules epitelials i colonitzar els òrgans».

Durant dècades, els estudis sobre la regulació de lʼexpressió gènica dels bacteris sʼhan centrat especialment en la regulació que té lloc a lʼinici de la transcripció. Aquests resultats mostren que la regulació durant la fase dʼelongació de la transcripció també pot ser rellevant. «A partir dʼaquest treball, ens plantegem estudiar quin és el paper dʼaquests factors en el patró global dʼexpressió transcripcional, tant en la salmonel·la en particular com en els bacteris en general», conclou lʼinvestigador.

Referència de lʼarticle:

Tania Gaviria Cantin, Youssef El Mouali, Soazig Le Guyon, Ute Römling i Carlos Balsalobre. «Gre factors-mediated control of hilD transcription is essential for the invasion of epithelial cells by Salmonella enterica serovar Typhimurium». PLOS Pathogen, abril de 2017. Doi: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006312