Un estudi de la UB avala la viabilitat de desenvolupar un sistema predictiu de sequera a Europa

El mapa dindica les condicions de sequera al mes de maig.
El mapa dindica les condicions de sequera al mes de maig.
Recerca
(24/08/2017)

Investigadors de la Universitat de Barcelona, del Barcelona Supercomputing Center i del Centre Comú de Recerca (JRC) de la Comissió Europea han estudiat la predictibilitat de la sequera estival a Europa. Els resultats del treball, publicats a la revista Environmental Research Letters, avalen la capacitat predictiva dels sistemes estadístics i dinàmics que hi ha actualment per preveure la sequera a Europa dʼuna estació a una altra, i que estan infrautilitzats.

El mapa dindica les condicions de sequera al mes de maig.
El mapa dindica les condicions de sequera al mes de maig.
Recerca
24/08/2017

Investigadors de la Universitat de Barcelona, del Barcelona Supercomputing Center i del Centre Comú de Recerca (JRC) de la Comissió Europea han estudiat la predictibilitat de la sequera estival a Europa. Els resultats del treball, publicats a la revista Environmental Research Letters, avalen la capacitat predictiva dels sistemes estadístics i dinàmics que hi ha actualment per preveure la sequera a Europa dʼuna estació a una altra, i que estan infrautilitzats.

Les prediccions climàtiques estacionals són una eina important per a la gestió de riscos. Però en alguns casos, com el de les sequeres, els sistemes existents estan infrautilitzats perquè seʼn desconeix la veritable capacitat predictiva. Predir la sequera pot ser útil per gestionar, per exemple, les reserves dʼaigua o lʼagricultura, i també en la gestió dʼincendis, ja que és possible correlacionar els dos fenòmens.

Actualment, per fer prediccions sʼutilitzen sobretot dos sistemes: un de tipus empiricoestadístic, el sistema de predicció de regulació per conjunts (ensemble streamflow prediction, ESP) , que es basa a reordenar dades històriques, i un altre, de tipus dinàmic, que es basa en les dades de models numèrics com els del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF ). Els dos sistemes combinen observacions i previsions. Segons conclou lʼestudi, «els resultats mostren que els dos sistemes tenen capacitat predictiva a quatre o cinc mesos vista», afirma Marco Turco, investigador del Grup dʼAnàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses (GAMA) de la Universitat de Barcelona i primer autor del treball.

Amb dades dʼun mes dʼabril, els investigadors van fer un primer pronòstic per a lʼagost següent,  i van comprovar que aquests sistemes «tenen una capacitat predictiva raonable (correlacions entre 0,2 i 0,5), amb valors més alts al sud-est de la zona europea estudiada». Dʼaltra banda, la correlació va pujant a mesura que sʼacosta el mes dʼagost: «Per exemple, la predicció que es fa al juny per a lʼagost té una correlació de prop de 0,8», explica Marco Turco.

Així com hi ha alguns serveis de monitorització de la sequera, com lʼObservatori Europeu de la Sequera, del JRC, o el Monitor de Sequera Global SPEI, del CSIC, «no hi ha un servei operatiu de prediccions de sequera a Europa, i el nostre estudi suggereix que es podria implementar un sistema dʼaquest tipus utilitzant bases de dades observades en temps gairebé real».

 

Referència a l'article:

Turco et al. «Summer drought predictability over Europe: empirical versus dynamical forecasts». Environmental Research Letters, 2017. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7859