Un equip de la UB participa en una recerca capdavantera per recuperar el fòsfor en estacions depuradores dʼaigües residuals

 
 
Recerca
(21/01/2021)

El Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA) i el Grup de Recerca en Biotecnologia Ambiental, tots dos de la Universitat de Barcelona, participen en un nou projecte per dissenyar i desenvolupar una solució tecnològica que permeti recuperar dʼuna manera eficient i econòmica el fòsfor que contenen les aigües residuals urbanes. Amb aquesta innovadora tecnologia es vol contribuir a eliminar una font important de contaminació dels aqüífers i també fomentar lʼeconomia circular, aprofitant durant el procés un subproducte industrial molt abundant a Espanya. MAGNYFOS —aquest és el nom del projecte— té un pressupost total pròxim als 697.000 euros, i forma part de la convocatòria Reptes-Col·laboració del Ministeri de Ciència i Innovació, que té com a objectiu finançar projectes de cooperació entre empreses i organismes de recerca.

Més informació

 

 
 
Recerca
21/01/2021

El Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA) i el Grup de Recerca en Biotecnologia Ambiental, tots dos de la Universitat de Barcelona, participen en un nou projecte per dissenyar i desenvolupar una solució tecnològica que permeti recuperar dʼuna manera eficient i econòmica el fòsfor que contenen les aigües residuals urbanes. Amb aquesta innovadora tecnologia es vol contribuir a eliminar una font important de contaminació dels aqüífers i també fomentar lʼeconomia circular, aprofitant durant el procés un subproducte industrial molt abundant a Espanya. MAGNYFOS —aquest és el nom del projecte— té un pressupost total pròxim als 697.000 euros, i forma part de la convocatòria Reptes-Col·laboració del Ministeri de Ciència i Innovació, que té com a objectiu finançar projectes de cooperació entre empreses i organismes de recerca.

Més informació