Un bot de conversa per detectar el risc de problemes mentals entre universitaris, guanyador de lʼInnovation Day

Estudiants universitaris de diferents àmbits van formar grups multidisciplinaris per trobar solucions tecnològiques a diversos reptes actuals en àmbits de la nutrició, la salut mental i el medi ambient.
Estudiants universitaris de diferents àmbits van formar grups multidisciplinaris per trobar solucions tecnològiques a diversos reptes actuals en àmbits de la nutrició, la salut mental i el medi ambient.
Institucional
(28/11/2018)

Un bot de conversa per a estudiants universitaris que preveu problemes de salut mental, una aplicació que fomenta les caminades per Barcelona i una altra per augmentar el consum de fruita i verdura entre els joves de divuit a vint-i-dos anys són els tres projectes guanyadors de lʼInnovation Day. En el certamen, que va tenir lloc el dissabte 24 de novembre a lʼEdifici Històric de la UB, estudiants universitaris de diferents àmbits van formar grups multidisciplinaris per trobar solucions tecnològiques a diversos reptes actuals en els àmbits de la nutrició, la salut mental i medi ambient i salut.

Els innovation days estan organitzats per lʼEIT Health, el major organisme europeu per a la innovació en vida saludable i envelliment actiu, i tenen com a objectiu promoure la innovació i lʼemprenedoria en lʼàmbit de la salut entre els alumnes universitaris. Enguany seʼn fan divuit a tot Europa, i el que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona és lʼúnic que s'ha organitzat a Catalunya.

Estudiants universitaris de diferents àmbits van formar grups multidisciplinaris per trobar solucions tecnològiques a diversos reptes actuals en àmbits de la nutrició, la salut mental i el medi ambient.
Estudiants universitaris de diferents àmbits van formar grups multidisciplinaris per trobar solucions tecnològiques a diversos reptes actuals en àmbits de la nutrició, la salut mental i el medi ambient.
Institucional
28/11/2018

Un bot de conversa per a estudiants universitaris que preveu problemes de salut mental, una aplicació que fomenta les caminades per Barcelona i una altra per augmentar el consum de fruita i verdura entre els joves de divuit a vint-i-dos anys són els tres projectes guanyadors de lʼInnovation Day. En el certamen, que va tenir lloc el dissabte 24 de novembre a lʼEdifici Històric de la UB, estudiants universitaris de diferents àmbits van formar grups multidisciplinaris per trobar solucions tecnològiques a diversos reptes actuals en els àmbits de la nutrició, la salut mental i medi ambient i salut.

Els innovation days estan organitzats per lʼEIT Health, el major organisme europeu per a la innovació en vida saludable i envelliment actiu, i tenen com a objectiu promoure la innovació i lʼemprenedoria en lʼàmbit de la salut entre els alumnes universitaris. Enguany seʼn fan divuit a tot Europa, i el que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona és lʼúnic que s'ha organitzat a Catalunya.

El primer premi va ser per a un grup que havia de respondre al repte de com promoure la salut mental positiva a les universitats. Per fer-ho, van proposar un bot de conversa o chatbot —nom amb què es coneixen els programes informàtics que simulen mantenir una conversa amb lʼusuari— a través del qual es farien preguntes als estudiants periòdicament per tal de calcular el factor de risc de patir depressió o angoixa. Lʼaplicació també detectaria altres alumnes amb un perfil similar i els proposaria de fer activitats conjuntes que els poguessin ajudar, des de la pràctica dʼun esport fins a tasques de voluntariat, per exemple. Això es complementaria amb una sessió obligatòria per als alumnes de primer curs a la universitat per conscienciar-los sobre els problemes de salut mental. Lʼalumne de la UB David Garrido, membre del grup guanyador, explica que participar a lʼInnovation Day li va permetre posar en pràctica alguns dels coneixements teòrics que havia rebut a lʼaula. Ell i la resta de lʼequip viatjaran a Londres al mes de desembre, juntament amb els guanyadors dels altres innovation days, dʼarreu dʼEuropa.

El segon premi va ser per al grup que va treballar en lʼàmbit del medi ambient i, concretament, en el repte de la contaminació a Barcelona. La proposta va ser crear una aplicació que incentivés la gent a caminar per desplaçar-se. Aquesta aplicació incorporaria certs al·licients, com descomptes en botigues, i també seria possible cercar persones interessades a fer el mateix itinerari per caminar junts. Gràcies al perfil de cada persona es podria determinar els gustos i preferències de cada usuari per poder adaptar-se a les necessitats de cada un de la manera més eficaç.

El tercer premi va ser per a un equip que va treballar en lʼàmbit de la nutrició, en concret per disminuir la malnutrició en països desenvolupats. Lʼequip guanyador va optar per fer una aplicació que contribueixi a augmentar el consum de fruita i verdura entre els joves de divuit a vint-i-dos anys. L'aplicació consisteix en un conjunt de descomptes per la compra de menjar saludable, tant al supermercat com en restaurants. En utilitzar aquests descomptes, es generen uns punts que es podrien bescanviar per avantatges en activitats d'oci com poden ser entrades al cinema.

LʼInnovation Day de Barcelona, en el qual van participar uns setanta estudiants, a més dʼinvestigadors i professionals del sector de la salut, va començar amb una benvinguda institucional. A continuació, les intervencions dels diversos experts van apuntar elements de reflexió per inspirar el treball dels alumnes. Els participants, organitzats en grups multidisciplinaris, havien de treballar en un dels tres àmbits proposats: nutrició, salut mental, o medi ambient i salut. Per cada àmbit es va anunciar un repte, que els estudiants havien dʼintentar resoldre amb lʼajut de coaches. Els estudiants havien dʼelaborar durant la jornada una proposta de solució del repte, per exemple mitjançant una iniciativa social o un projecte dʼempresa.

Al final de la jornada, que a la UB ha liderat el Departament dʼEmpresa amb el suport del Vicerectorat dʼEmprenedoria, Transferència i Innovació, els estudiants van presentar davant un jurat les seves propostes de solucions. Primer es va escollir la millor solució dins de cadascun dels àmbits i, entre els tres finalistes, es va triar un únic guanyador final. Els premis són de 500 euros per al primer classificat, de 300 per al segon i de 200 euros per al tercer. Els reptes als quals sʼenfrontaven els alumnes són problemàtiques reals de la societat actual que sʼhan plantejat en el marc de lʼEIT Health i que han estat proposats per entitats que són sòcies dʼaquest consorci, amb la participació de gairebé totes les facultats de la UB i la validació dʼexperts en els diferents àmbits. Lʼobjectiu és que la participació a lʼInnovation Day sigui un primer pas que encoratgi els actuals estudiants de les disciplines més diverses a emprendre una carrera professional relacionada amb la innovació en salut.

EIT Health, un consorci internacional integrat per més de 140 empreses capdavanteres, universitats i centres de recerca de catorze països europeus, té el suport de lʼInstitut Europeu dʼInnovació i Tecnologia (EIT), un organisme que pertany a la Unió Europea. Amb un pressupost de 2.000 milions d'euros durant la propera dècada, el consorci —la iniciativa europea més ambiciosa desenvolupada en l'àmbit de la salut amb finançament públic— espera generar prop de 340 idees de negoci i 165 start-ups, i implicar un milió d'estudiants en els seus programes específics. La Universitat de Barcelona és soci principal dʼEIT Health Spain.