Un article científic del catedràtic Julio Rozas, en la llista dels «Citation Classics» de la revista ʻMolecular Biology and Evolutionʼ

Els investigadors Sebastián E. Ramos Onsins i Julio Rozas, al Departament de Genètica de la UB.
Els investigadors Sebastián E. Ramos Onsins i Julio Rozas, al Departament de Genètica de la UB.
Recerca
(01/02/2013)

Un article científic publicat el 2002 a la revista Molecular Biology and Evolution pels investigadors Julio Rozas i Sebastián E. Ramos Onsins, del Departament de Genètica de la UB, és un dels treballs internacionals que integren la llista dels «Citation Classics» —els articles més citats de Molecular Biology and Evolution des del 1983— que acaba de fer pública aquesta revista. Els articles que integren els «Citation Classics», seleccionats dʼacord amb la base del Thomson Reuters Web of Knowledge, representen lʼ1 % del total de treballs publicats per la revista durant el període 1983-2012.

 
Els investigadors Sebastián E. Ramos Onsins i Julio Rozas, al Departament de Genètica de la UB.
Els investigadors Sebastián E. Ramos Onsins i Julio Rozas, al Departament de Genètica de la UB.
Recerca
01/02/2013

Un article científic publicat el 2002 a la revista Molecular Biology and Evolution pels investigadors Julio Rozas i Sebastián E. Ramos Onsins, del Departament de Genètica de la UB, és un dels treballs internacionals que integren la llista dels «Citation Classics» —els articles més citats de Molecular Biology and Evolution des del 1983— que acaba de fer pública aquesta revista. Els articles que integren els «Citation Classics», seleccionats dʼacord amb la base del Thomson Reuters Web of Knowledge, representen lʼ1 % del total de treballs publicats per la revista durant el període 1983-2012.

 

Lʼarticle signat per Rozas i Ramos Onsins, que duu per títol «Statistical properties of new neutrality tests against population growth», és un dels treballs amb més citacions publicats a la revista, en concret 582. Els autors descriuen un nou test estadístic que fa servir informació de la variació en les seqüències de DNA per determinar si una espècie determinada ha sofert un creixement poblacional recent (en un període inferior a un milió dʼanys).

 
Tal com explica Julio Rozas, catedràtic i investigador ICREA Acadèmia al Departament de Genètica, «aquest test es basa en lʼanàlisi del patró de distribució dels polimorfismes del DNA en els gens dels individus; aquest patró es compara amb el que sʼespera dʼacord amb la denominada teoria de la coalescència, que explica el comportament dels arbres de gens dins de les poblacions». Lʼestudi es va iniciar lʼany 2000, quan el Grup de Recerca de Genètica Molecular Evolutiva, del qual és membre el professor Rozas, impulsava una activa línia de treball experimental i teòrica sobre lʼanàlisi dels polimorfismes del DNA, i Sebastián Ramos Onsins —ara amb contracte Ramón y Cajal al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) —era investigador postdoctoral al Departament de Genètica de la UB.  
 
«La recerca es va dur a terme en una època en què es començaven a fer les anàlisis de polimorfismes del DNA dʼuna manera relativament massiva. I vam desenvolupar un test que, en certes condicions, era el més potent dels que sʼhavien publicat fins llavors. A més, també vam incloure el test en un programari; dʼaquesta manera, qualsevol investigador el podia fer servir fàcilment i de franc», explica Julio Rozas, que també és membre de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la UB.
 
Dʼaltra banda, cal recordar que Julio Rozas figura com a primer signant del treball científic més citat a tot Espanya (3.368 citacions fins ara) durant el període 2000-2010, segons dades de lʼEssential Science Indicators. Lʼarticle, titulat «DnaSP, DNA polymorphism analyses by the coalescent and other methods», es va publicar el 2003 a la revista Bioinformatics, dʼOxford University Press, i presentava un potent programari bioinformàtic per analitzar els polimorfismes del DNA.