Aprovat el full de ruta de sostenibilitat de la UB

 
 
Institucional
(14/07/2022)

Avui ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de Govern del curs 2021-2022. Una de les mesures més importants que sʼhan pres ha estat lʼaprovació del full de ruta per implementar accions de sostenibilitat i de conducta ecològica responsable a la Universitat de Barcelona. El pla, elaborat pel Vicerectorat dʼIgualtat i Gènere amb la col·laboració dʼaltres unitats de la UB, tindrà una durada de tres anys i recull vuit objectius bàsics.

 
 
Institucional
14/07/2022

Avui ha tingut lloc la darrera sessió ordinària del Consell de Govern del curs 2021-2022. Una de les mesures més importants que sʼhan pres ha estat lʼaprovació del full de ruta per implementar accions de sostenibilitat i de conducta ecològica responsable a la Universitat de Barcelona. El pla, elaborat pel Vicerectorat dʼIgualtat i Gènere amb la col·laboració dʼaltres unitats de la UB, tindrà una durada de tres anys i recull vuit objectius bàsics.

En primer lloc, es pretén que els edificis de la UB sʼadeqüin a la normativa ambiental vigent, en la mesura del possible. Així mateix, sʼimpulsen els requisits de sostenibilitat en la contractació administrativa; es reforça la mobilitat sostenible, i es fixa lʼany 2050 com a límit per aconseguir la neutralitat de carboni a la UB. També es vol implantar una cultura de consum que minimitzi la generació de residus, i incorporar la perspectiva de desenvolupament sostenible al currículum acadèmic.
El Consell de Govern també ha donat el vistiplau al nou Reglament de patrimoni de la Universitat de Barcelona. Aquest document, que substitueix lʼactual, de 1997, sʼadapta a la normativa vigent i a les necessitats actuals de la gestió del patrimoni.

En un altre punt de lʼordre del dia, el vicerector de Recerca, Jordi Garcia, ha proposat lʼadhesió de la UB a la Declaració de San Francisco, iniciativa nascuda lʼany 2012 durant la reunió anual de la Societat Americana de Biologia Cel·lular en aquesta ciutat dels Estats Units, que estableix la necessitat de millorar lʼavaluació de la recerca. Els seus objectius són focalitzar lʼatenció en les noves eines i processos dʼavaluació de la recerca; fer un ús responsable de les mètriques, perquè sʼalineïn amb els valors acadèmics i promoguin la consistència i la transparència en la presa de decisions; desenvolupar polítiques i pràctiques noves, i implicar una àmplia representació dʼinvestigadors en el disseny de lʼavaluació de la recerca, entre dʼaltres. El Consell de Govern hi ha votat a favor.

Així mateix, en la sessió sʼha informat del desplegament a la Universitat de Barcelona de la Carta Erasmus dʼEducació Superior (ECHE), acreditació que permet que les universitats participin en el programa Erasmus en el període 2021-2027. Els compromisos més rellevants que estableix la Carta consisteixen a complir quatre objectius: digitalització, inclusió, sostenibilitat i compromís cívic.

Sʼhan aprovat també les places de professorat lector i la convocatòria de places de professorat agregat i professorat titular.

Informe del rector

En el seu informe, el rector, Joan Guàrdia, ha parlat de diverses qüestions. En primer lloc, ha informat de les converses dʼanàlisi del tràmit parlamentari de la llei orgànica del sistema universitari (LOSU) i de la resolució del programa Investigo per a la contractació de joves investigadors (de menys de 30 anys), una resolució «que ha trigat molt i que no ha estat gaire favorable per a les universitats públiques». El rector també sʼha referit al fet que el gran centre europeu de neurotecnologia, Spain Neurotech, sʼinstal·li a Madrid malgrat que Barcelona sigui una ciutat especialment ben posicionada en lʼàmbit de la neurociència a Europa. En aquest sentit, ha informat que «amb la Conselleria dʼUniversitats i Recerca i la resta de rectors catalans, ja sʼestà treballant per posar en marxa un projecte propi, amb estructura mixta Catalunya-País Basc, el Catalunya-Euskadi Neurotech».

Finalment, el rector ha fet esment dels bons resultats de la Universitat pel que fa a les dades de preinscripció dʼenguany: «La UB ha augmentat, un cop més, el nombre de sol·licituds en primera opció i ofereix quatre de les set titulacions amb la nota de tall més elevada».