Comunicat de la UB sobre lʼús de la mascareta en espais universitaris

 
 
Institucional
(20/04/2022)

La nova resolució del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, publicada avui, deixa sense efecte lʼobligació de dur la mascareta en els espais interiors de la Universitat. Aquesta resolució, basada en el Reial decret 286/2022 de 19 dʼabril, és vigent a partir dʼavui.

 
 
Institucional
20/04/2022

La nova resolució del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, publicada avui, deixa sense efecte lʼobligació de dur la mascareta en els espais interiors de la Universitat. Aquesta resolució, basada en el Reial decret 286/2022 de 19 dʼabril, és vigent a partir dʼavui.

Lʼús de la mascareta continuarà sent obligatori al Servei Mèdic de la Universitat de Barcelona. Per a la resta dʼespais, sʼestableixen una sèrie de recomanacions per a tota la comunitat universitària. Les més bàsiques, mantenir la màxima ventilació possible dels espais i les mesures dʼhigiene habituals.

Al mateix temps, es recomana que continuïn fent ús de la mascareta els membres de la comunitat universitària que, segons el sistema de salut, siguin vulnerables a la COVID-19, i també les persones positives de COVID-19 amb simptomatologia lleu que no requereixin baixa laboral.

A lʼúltim, es recomana també lʼús de la mascareta en aquelles activitats presencials o grupals en què no es garanteixin les condicions de ventilació i de distància mínima de seguretat, i en espais tancats com ara els ascensors.