La científica Núria Cortadellas dona nom a una aula dels Centres Científics i Tecnològics de la UB

Un moment de lʼacte de bateig de lʼaula.
Un moment de lʼacte de bateig de lʼaula.
Institucional
(30/03/2022)

Avui, dimecres 30 de març, sʼha inaugurat lʼaula Núria Cortadellas Ramentol a lʼedifici històric dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat (CCiTUB). La iniciativa sʼemmarca en la campanya «Les aules de la UB, amb nom de dona», promoguda pel Vicerectorat dʼIgualtat i Gènere amb lʼobjectiu de visibilitzar les dones de la Universitat de Barcelona.

Un moment de lʼacte de bateig de lʼaula.
Un moment de lʼacte de bateig de lʼaula.
Institucional
30/03/2022

Avui, dimecres 30 de març, sʼha inaugurat lʼaula Núria Cortadellas Ramentol a lʼedifici històric dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat (CCiTUB). La iniciativa sʼemmarca en la campanya «Les aules de la UB, amb nom de dona», promoguda pel Vicerectorat dʼIgualtat i Gènere amb lʼobjectiu de visibilitzar les dones de la Universitat de Barcelona.

Han intervingut en lʼacte la vicerectora dʼIgualtat i Gènere, Montserrat Puig; el director dels CCiTUB, Juan Fran Sangüesa; el vicedegà de la Facultat de Biologia, Albert Martínez, que ha llegit un text de la catedràtica Mercè Durfort; Carme Carulla, antiga companya de Núria Cortadellas, i Maria Barba, presidenta de la Comissió dʼIgualtat i Acció Social dels CCiTUB, que ha llegit un text de Joan Mendoza, tècnic dʼaquests serveis. Han destapat la placa commemorativa les filles de Núria Cortadellas, Joana i Judit Rambla Cortadellas. 

Núria Cortadellas Ramentol, científica i cap de Microscòpia Electrònica al Campus Clínic, va treballar durant 32 anys als CCiTUB. El 1991, es doctorà a la UB amb la tesi Maduració de lʼacrosoma i de la gota citoplasmàtica de lʼespermatozoide de Mesocritcetus auratus: estudi ultraestructural i citoquímic. Aquesta recerca, juntament amb diverses estades formatives al Regne Unit, va ajudar al desenvolupament metodològic de tècniques aplicades a la microscòpia electrònica de transmissió. Quan el Servei de Microscòpia de la Universitat es va integrar als Serveis Científico-Tècnics, els actuals CCiTUB, va esdevenir cap de la Unitat de Microscòpia Electrònica. Dʼaquella etapa són especialment remarcables les seves aportacions per al desenvolupament de les criotècniques i la immunocitoquímica aplicades a la biomedicina.

Més informació