Els professors Enoch Albertí, Laura Díez Bueso, Eduard Roig i Francesc Esteve, nous membres del Consell de Garanties Estatutàries

Enoch Albertí.
Enoch Albertí.
(06/04/2022)

El Parlament de Catalunya ha nomenat com a membres del Consell de Garanties Estatutàries els professors de Dret Constitucional de la UB Enoch Albertí, Laura Díez Bueso i Eduard Roig, així com el professor de Dret Administratiu Francesc Esteve.

Enoch Albertí.
Enoch Albertí.
06/04/2022

El Parlament de Catalunya ha nomenat com a membres del Consell de Garanties Estatutàries els professors de Dret Constitucional de la UB Enoch Albertí, Laura Díez Bueso i Eduard Roig, així com el professor de Dret Administratiu Francesc Esteve.

El catedràtic Enoch Albertí és el director del Grup dʼEstudis Constitucionals i Europeus. A la UB ha ocupat diversos càrrecs, com ara el de degà de la Facultat de Dret entre el 2008 i el 2016. Entre les seves línies de recerca hi ha lʼorganització territorial de lʼEstat, la integració europea, els sistemes jurídics multinivell i el sistema de drets i llibertats fonamentals. La catedràtica Laura Díez ocupa actualment el càrrec de directora general dʼAfers Constitucionals i Coordinació Jurídica al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. Entre les seves línies de recerca hi ha lʼestructura dels estats descentralitzats, la llibertat dʼexpressió, el dret a la informació i els sistemes universitaris i de recerca. El professor Eduard Roig, qui ha ocupat diversos càrrecs en el Govern espanyol i al Congrés dels Diputats, té com a línies de recerca principals lʼorganització territorial de lʼEstat i la integració europea, especialment la participació de les comunitats autònomes en la Unió Europea. El professor associat Francesc Esteve ha tingut càrrecs com el de director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya. Actualment investiga sobre la conflictivitat jurisdiccional entre les administracions públiques i la mediació i altres formes de resolució de conflictes en aquest àmbit.

El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, del qual ja forma part el catedràtic de Dret Constitucional de la UB Joan Vintró, és la institució de la Generalitat que vetlla per lʼadequació a lʼEstatut i a la Constitució de les normes amb rang de llei del Govern i del Parlament. Així mateix, és responsable dʼidentificar, abans de la presentació dels recursos corresponents, els possibles motius dʼinconstitucionalitat i de conflicte de competències que puguin afectar lʼautogovern català o lʼautonomia local a conseqüència de la normativa dʼorigen estatal.