La UB aprova un pressupost de 501,8 milions d’euros per al 2024

Notícia | Institucional
(07/03/2024)
El Consell Social de la Universitat de Barcelona ha ratificat avui el pressupost de la institució per al 2024, que se situa en 501,8 milions d’euros (M€), un 3,3 % més que l’exercici anterior. Aquest és el primer pressupost aprovat sota la vigència de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), i incorpora la dotació extraordinària de la despesa de personal que va aprovar la Generalitat de Catalunya per al pla de xoc del Personal Docent i Investigador (5,7M€) i del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (1,4 M€). Aquest pressupost s’ha fet alineat amb el pla de govern vigent i ha de permetre garantir el bon funcionament dels centres, unitats i serveis de la Universitat, tot i l’escenari clarament inflacionista.
Notícia | Institucional
07/03/2024
El Consell Social de la Universitat de Barcelona ha ratificat avui el pressupost de la institució per al 2024, que se situa en 501,8 milions d’euros (M€), un 3,3 % més que l’exercici anterior. Aquest és el primer pressupost aprovat sota la vigència de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), i incorpora la dotació extraordinària de la despesa de personal que va aprovar la Generalitat de Catalunya per al pla de xoc del Personal Docent i Investigador (5,7M€) i del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis (1,4 M€). Aquest pressupost s’ha fet alineat amb el pla de govern vigent i ha de permetre garantir el bon funcionament dels centres, unitats i serveis de la Universitat, tot i l’escenari clarament inflacionista.
Pendent que s’aprovin els pressupostos de la Generalitat i de l’Estat, el pressupost s’ha elaborat tenint en compte les transferències rebudes el 2023, i s’hi preveu un pla d’inversions universitàries (PIU) de 14,6 M€, que serviran per atendre les necessitats d’inversió en edificis i en TIC. Un altre dels aspectes notoris del pressupost d’enguany és la previsió de mantenir els ingressos del Programa de foment de la recerca (PROFOR/IURE) de la Generalitat de Catalunya. L’aposta per una competitivitat major, que en els darrers anys s’ha aplicat en l’àmbit de la recerca, ha permès fer una millor provisió d’ingressos per a recerca.
 
Com a compliment del pla de govern, el pressupost destina 11,1 M€ a polítiques que recullen les principals accions d’aquest pla. Destaca la provisió de 4,2 M€ en accions de foment de la recerca (1,7 M€ per a contractes programa de recerca de facultats i instituts, 150.000 € per a observatoris i centres de documentació, 320.000 € en ajuts per a la promoció de la recerca en àrees deficitàries, i 171.000 € en accions de difusió de la recerca), així com 2,5 M€ per a la nova convocatòria de Predocs UB i la consolidació del quart any de tots els Predocs UB, 700.000 € per a accions de foment de la transferència i innovació, 564.000 € en accions de promoció de la internacionalització, 832.000 € en accions del Vicerectorat d’Estudiants i Participació (principalment, beques per a estudiants i línies d’ajut) i, en l’àmbit acadèmic, 3,2 M€ (2,4 M€ per al finançament de centres, 161.000 € per al programa academicodocent i 350.000 € per al programa de renovació d’espais docents).
 
En l’àmbit de les persones, s’avança en accions en l’àmbit docent i en la cerca de l’excel·lència mitjançant l’estabilització i la promoció del personal, en la captació de talent i en el desplegament del pla de xoc del PTGAS. Pel que fa a l’alumnat, el pressupost preveu millorar-ne l’atenció a través de les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, a més de consolidar els ajuts ja establerts i els serveis de benestar emocional i atenció psicològica a la comunitat. Aquest pressupost s’ha pensat des de la base de la sostenibilitat i la igualtat, en els diferents aspectes que afecten la comunitat universitària i sempre pensant en el manteniment del lideratge de la UB com a referent indiscutible a Catalunya i a Europa.
 
Les xifres

El finançament de la Generalitat de Catalunya s’eleva als 329,9 M€, xifra que suposa el 65,7 % dels ingressos de la Universitat de Barcelona. La resta dels ingressos de la UB (el 34,3%) provenen dels ingressos acadèmics, que se situen en 70,8 M€; els ingressos de recerca (8,6 M€); els ingressos extraordinaris (15,9 M€); altres ingressos propis (19,7 M€), i altres ingressos finalistes (56,7 M€). En ingressos propis, sobresurt la incorporació del tercer termini del cobrament de la venda de l’edifici del Col·legi Major Sant Jordi, amb 7,5 M€.
 
Quant a les despeses, el 64,4 % del pressupost correspon a despeses de personal, 323 milions d’euros. El 35,6 % restant prové de les despeses de funcionament (43,06 M€), manteniments i despeses captives (39,9 M€), polítiques (11,1 M€) i inversions (18,9 M€), entre d’altres.