Troben la primera obra de Shakespeare arribada a Espanya

Pàgina del volum trobat per Stone amb la portada de <i>The two noble kinsmen</i>. Fotografia: John Stone / Reial Col·legi dels Escocesos
Pàgina del volum trobat per Stone amb la portada de The two noble kinsmen. Fotografia: John Stone / Reial Col·legi dels Escocesos
Recerca
(17/09/2020)

Durant una recerca en els fons sobre filosofia i economia del segle XVIII del Reial Col·legi dels Escocesos de Salamanca, el professor John Stone, de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, va fer una troballa inesperada entre els llibres antics: va descobrir el que els indicis assenyalen com el primer exemplar dʼuna obra de William Shakespeare arribat a Espanya. Es tracta dʼuna impressió del 1634 de la tragicomèdia The two noble kinsmen, escrita a quatre mans amb John Fletcher i considerada la darrera obra de Shakespeare.

Pàgina del volum trobat per Stone amb la portada de <i>The two noble kinsmen</i>. Fotografia: John Stone / Reial Col·legi dels Escocesos
Pàgina del volum trobat per Stone amb la portada de The two noble kinsmen. Fotografia: John Stone / Reial Col·legi dels Escocesos
Recerca
17/09/2020

Durant una recerca en els fons sobre filosofia i economia del segle XVIII del Reial Col·legi dels Escocesos de Salamanca, el professor John Stone, de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB, va fer una troballa inesperada entre els llibres antics: va descobrir el que els indicis assenyalen com el primer exemplar dʼuna obra de William Shakespeare arribat a Espanya. Es tracta dʼuna impressió del 1634 de la tragicomèdia The two noble kinsmen, escrita a quatre mans amb John Fletcher i considerada la darrera obra de Shakespeare.

Lʼobra estava inclosa en un volum integrat per diverses peces de teatre anglès, impreses en la seva majoria entre el 1630 i el 1635. «El més probable és que arribessin, o bé com a part de la biblioteca personal dʼalgun alumne, o bé a petició del primer rector del Reial Col·legi dels Escocesos, Hugh Semple, amic de Lope de Vega i que tenia més obres de teatre a la seva biblioteca particular», explica Stone. Així doncs, i tal com publica el mateix investigador en un article recent a Notes and Queries, la hipòtesi més plausible és que les obres fossin adquirides al voltant del 1635 per algun viatger anglès o escocès que abans de deixar el seu país volgués endur-se algunes obres de teatre publicades en aquella època a les illes Britàniques.

Les col·leccions de llibres anglesos eren escasses a lʼEspanya dels segles XVII i XVIII, i concretament les de teatre anglès eren excepcionals. De fet, el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol no registra cap exemplar dʼobres de teatre en anglès impreses abans del 1720. Lʼúnic exemplar que podria disputar-li a la troballa de Stone el fet de ser la primera obra de Shakespeare a Espanya és un volum localitzat al Reial Col·legi de de San Albano, a Valladolid, i que actualment es conserva a la Folger Shakespeare Library de Washington. Ara bé, diversos estudiosos daten lʼarribada a Espanya de lʼexemplar de Valladolid entre el 1641 i el 1651, de manera que si lʼobra trobada per Stone va arribar abans de 1640, seria efectivament el primer imprès de Shakespeare que hauria circulat en aquest país.

Stone va descobrir a Salamanca, a més del llibre que conté The two noble kinsmen, un segon volum dʼobres de teatre anglès dels mateixos anys. Si sumem els dos volums, en total es tracta de dinou obres de teatre que devien arribar sense enquadernar a la primera seu històrica del Reial Col·legi dels Escocesos, a Madrid, en tot cas no més tard del 1654. «És un moment en què el teatre anglès sʼassocia cada vegada més amb la cultura dʼelit i al rector Semple, per les seves ambicions polítiques, li convenia estar informat del que passava a Londres», explica Stone per posar en context la troballa.

Després de lʼarribada a Madrid, les obres es van anar traslladant a les diferents seus que ha tingut la biblioteca del Reial Col·legi dels Escocesos. Les dades històriques permeten reconstruir aquest recorregut: les obres van anar de la seu original de Madrid a lʼedifici del Col·legi dels Irlandesos dʼAlcalá de Henares, on van romandre del 1767 al 1770; després, a la seu del Reial Col·legi dels Escocesos de Valladolid, del 1770-1985, i finalment, al Reial Col·legi dels Escocesos de Salamanca, on les ha descobert el professor Stone.

Lʼinvestigador de la UB afirma que la descoberta de lʼobra de Shakespeare fa palès lʼinterès dʼestudiar a fons la biblioteca del Reial Col·legi dels Escocesos i la seva col·lecció dʼobres angleses, tant de literatura com dʼaltes àmbits. De fet, Stone no estudia les obres literàries del Reial Col·legi dels Escocesos. Lʼexpert forma part dʼun projecte de recerca sobre la recepció a Espanya dʼAdam Smith i estava buscant ressenyes de lʼobra The wealth of nations, de la qual el rector del Reial Col·legi dels Escocesos John Geddes en va traduir diversos capítols al castellà. Va ser en el transcurs dʼaquesta recerca quan va trobar, per atzar, la peça de Shakespeare.

 

Referència de lʼarticle:

John Stone, «The two noble kinsmen and Eighteen other newly discovered early modern English quartos in an Hispano-Scottish collection», Notes and Queries, 23 de juliol de 2020. Doi: https://doi.org/10.1093/notesj/gjaa089