Homenatge a Antoni Mirambell i la seva recerca en dret català

Antoni Mirambell. Foto: Adrià Costa.
Antoni Mirambell. Foto: Adrià Costa.
(06/10/2022)

La Facultat de Dret acollirà, el divendres 14 dʼoctubre, un homenatge al catedràtic Antoni Mirambell, un dels principals artífexs de la modernització del dret civil català, amb una trajectòria docent de més de quaranta anys a la Universitat de Barcelona. En lʼhomenatge es presentarà un llibre amb contribucions dʼuna quarantena de juristes que van tenir una relació estreta amb lʼacadèmic, traspassat lʼoctubre de 2020.

Antoni Mirambell. Foto: Adrià Costa.
Antoni Mirambell. Foto: Adrià Costa.
06/10/2022

La Facultat de Dret acollirà, el divendres 14 dʼoctubre, un homenatge al catedràtic Antoni Mirambell, un dels principals artífexs de la modernització del dret civil català, amb una trajectòria docent de més de quaranta anys a la Universitat de Barcelona. En lʼhomenatge es presentarà un llibre amb contribucions dʼuna quarantena de juristes que van tenir una relació estreta amb lʼacadèmic, traspassat lʼoctubre de 2020.

Lʼacte començarà amb una salutació del rector de la UB, Joan Guàrdia. Hi intervindran el degà de la Facultat de Dret, Xavier Pons; el síndic de greuges de la UB, Lluís Caballol; el director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, Joan Ramon Casals; el director del Departament de Dret Privat de la UB, Santiago Espiau, i el catedràtic de Dret Civil de la UPF Joan Egea. Així mateix, impartiran dues lliçons sobre dret civil català el catedràtic emèrit de la UB Ferran Badosa i Miquel Mirambell, fill dʼAntoni Mirambell i professor associat de Dret Mercantil a la UB. Participarà en la cloenda de lʼacte el seu germà, Jordi Mirambell.

Tot seguit, les professores de Dret Civil de la UB Esperança Ginebra i Elena Lauroba presentaran lʼobra Estudis de dret català. Llibre homenatge a Antoni Mirambell i Abancó, de la qual han estat les coordinadores. La publicació vol contribuir a lʼelaboració dʼun corpus teòric rigorós del dret català, un dels objectius dʼAntoni Mirambell al llarg de la seva carrera acadèmica. El llibre es divideix en dues parts: la primera conté un seguit de semblances dʼAntoni Mirambell que situen els aspectes definidors de la seva trajectòria professional i personal, i la segona inclou diversos escrits de juristes amb què Mirambell va tenir una relació estreta durant la seva carrera professional. Sʼhi apleguen quaranta-tres contribucions que sʼestructuren en blocs: història del dret; part general i dret de la persona; dret dʼobligacions i contractes; possessió i drets reals; dret de família; dret de successions, i altres disciplines.

Antoni Mirambell es va incorporar com a professor a la Facultat de Dret de la UB lʼany 1975. Va ser director del Departament de Dret Civil i del Departament de Dret Privat. Es va implicar en el govern de la UB, primer com a vicerector adjunt al rector i director del Grup UB (1999-2000) i després com a síndic de greuges (2006-2015). Va dur a terme una important tasca a lʼObservatori de Dret Civil de Catalunya i a la Comissió de Codificació de Catalunya, on va coordinar diversos llibres del Codi civil de Catalunya.