La Universitat de Barcelona és líder a lʼEstat en producció científica, segons lʼEnquesta dʼInvestigació i Transferència del Coneixement 2014

L’Enquesta d’Investigació i Transferència del Coneixement és una eina estratègica per conèixer l’estat de la recerca i la transferència de coneixement de les universitats.
L’Enquesta d’Investigació i Transferència del Coneixement és una eina estratègica per conèixer l’estat de la recerca i la transferència de coneixement de les universitats.
Institucional
(07/06/2016)

La Universitat de Barcelona és la institució amb més producció científica a lʼEstat pel que fa a nombre dʼarticles de revistes indexades pel Web of Science i tesis llegides. Així es desprèn de lʼEnquesta dʼInvestigació i Transferència del Coneixement 2014 de les Universitats Espanyoles, elaborada per les xarxes RedOTRI i RedUGI de la Comissió Sectorial dʼR+D de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

L’Enquesta d’Investigació i Transferència del Coneixement és una eina estratègica per conèixer l’estat de la recerca i la transferència de coneixement de les universitats.
L’Enquesta d’Investigació i Transferència del Coneixement és una eina estratègica per conèixer l’estat de la recerca i la transferència de coneixement de les universitats.
Institucional
07/06/2016

La Universitat de Barcelona és la institució amb més producció científica a lʼEstat pel que fa a nombre dʼarticles de revistes indexades pel Web of Science i tesis llegides. Així es desprèn de lʼEnquesta dʼInvestigació i Transferència del Coneixement 2014 de les Universitats Espanyoles, elaborada per les xarxes RedOTRI i RedUGI de la Comissió Sectorial dʼR+D de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

 

LʼEnquesta dʼInvestigació i Transferència del Coneixement és una eina estratègica per conèixer lʼestat de la recerca i la transferència de coneixement de les universitats i per identificar els millors resultats en el panorama universitari a lʼEstat. Lʼedició del 2014, que inclou resultats sobre 67 centres universitaris, conté informació sobre 384 variables: base investigadora, recursos per a la gestió de la recerca i la transferència de coneixement, activitat i resultats en recerca i en transferència, i creació dʼempreses spin-off i start-up.

 

Lʼinforme alerta que «la sortida de la crisi econòmica a Espanya no està tenint en compte la innovació basada en la recerca com un dels seus components estratègics». Segons lʼenquesta, el valor de la despesa total en R+D+i de les universitats espanyoles va ser de 3.187 milions dʼeuros el 2014 (el 2013 va ser de 3.625 milions dʼeuros). Lʼinforme constata que, tot i haver-hi una progressiva disminució de plantilles de personal docent i investigador a les universitats, la proporció de personal que es dedica a la recerca i la transferència ha augmentat lleugerament.

 

Les subvencions obtingudes de convocatòries públiques per a R+D+i competitiva el 2014 van assolir el valor de 876,5 milions dʼeuros, una xifra similar a la de lʼexercici anterior. No obstant això, lʼimport dels ajuts rebuts per a R+D+i competitiva és encara un 28 % inferior al del 2010. En el capítol de lʼorigen dels fons, es recupera en un 35 % lʼaportació de lʼAdministració de lʼEstat en relació amb el 2013, mentre que la contribució dels programes de la Unió Europea cau un 38 %. La producció científica —articles de revistes indexades pel Web of Science o tesis llegides— disminueix per la reducció del finançament de la recerca durant els darrers anys. Tot i així, és un 36 % superior a la del 2011.

 

Més informació en aquest enllaç: