La Universitat de Barcelona, entre les de més rendiment segons el rànquing CYD

Els més de 30 indicadors que s’avaluen es presenten en grups de rendiment segons tres nivells: alt (verd), intermedi (groc) i reduït (vermell).
Els més de 30 indicadors que s’avaluen es presenten en grups de rendiment segons tres nivells: alt (verd), intermedi (groc) i reduït (vermell).
Institucional
(09/05/2016)

La Universitat de Barcelona ocupa el segon lloc del rànquing de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (rànquing CYD), juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i està a un punt de la Universitat Pompeu Fabra, que ocupa la primera posició dʼaquest rànquing, presentat avui.

Els més de 30 indicadors que s’avaluen es presenten en grups de rendiment segons tres nivells: alt (verd), intermedi (groc) i reduït (vermell).
Els més de 30 indicadors que s’avaluen es presenten en grups de rendiment segons tres nivells: alt (verd), intermedi (groc) i reduït (vermell).
Institucional
09/05/2016

La Universitat de Barcelona ocupa el segon lloc del rànquing de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (rànquing CYD), juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i està a un punt de la Universitat Pompeu Fabra, que ocupa la primera posició dʼaquest rànquing, presentat avui.

Els més de 30 indicadors que sʼavaluen es presenten en grups de rendiment segons tres nivells: alt (verd), intermedi (groc) i reduït (vermell). Els indicadors estan agrupats en cinc dimensions: ensenyament i aprenentatge, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament general. En aquesta classificació, la Universitat de Barcelona destaca especialment en relació amb la recerca (7 indicadors dʼalt rendiment sobre 10), transferència de coneixement (5 sobre 8) i orientació internacional (4 sobre 6), situant-se, en aquest punt, com la millor universitat de lʼEstat empatada amb la UAB.

El rànquing també presenta indicadors per àrees: biologia, química, matemàtiques, història, sociologia i treball social. La Universitat de Barcelona destaca especialment en lʼàmbit de biologia (20 indicadors dʼalt rendiment sobre 32 dʼavaluats). Aquesta és la tercera edició dʼaquest rànquing que coordina Martí Parellada, catedràtic de la Facultat dʼEconomia i Empresa de la Universitat de Barcelona i que es basa en lʼU-Multirank que elabora la Comissió Europea. Inclou 66 universitats espanyoles de totes les comunitats Autònomes. Analitzen 13 àmbits de coneixement, 948 titulacions i presenta 32 indicadors de les institucions en el rànquing institucional i 34 indicadors de rendiment als sis àmbits de coneixement analitzats a la present edició: biologia, química, matemàtiques, història, sociologia i treball social.