La UB participa en el 1r Informe dʼavaluació científica sobre el canvi climàtic i mediambiental a la Mediterrània

 
 
Recerca
(23/12/2020)

La versió definitiva del 1r Informe dʼavaluació científica sobre el canvi climàtic i mediambiental a la Mediterrània (MAR1), publicat recentment, recull els coneixements científics disponibles sobre el canvi climàtic i ambiental, així com els riscos associats, a la conca mediterrània. Lʼestudi, que inclou un resum dirigit específicament a responsables polítics amb missatges clau per a cadascun dels àmbits, lʼha elaborat el Grup dʼExperts en Canvi Climàtic i Ambiental al Mediterrani (MedECC), una plataforma científica independent formada per 187 investigadors de 25 països, un 31 % dels quals pertanyen al sud i lʼest del Mediterrani. Entre aquests experts hi ha la catedràtica de Física de lʼAtmosfera M. del Carmen Llasat, que forma part del comitè director del grup i és responsable dʼun capítol de lʼinforme. També hi han intervingut investigadors del CREAF i lʼIRTA, centres participats per la Universitat de Barcelona. El MedECC ha estat guardonat amb el Premi 2020 North-South del Consell dʼEuropa.

 
 
Recerca
23/12/2020

La versió definitiva del 1r Informe dʼavaluació científica sobre el canvi climàtic i mediambiental a la Mediterrània (MAR1), publicat recentment, recull els coneixements científics disponibles sobre el canvi climàtic i ambiental, així com els riscos associats, a la conca mediterrània. Lʼestudi, que inclou un resum dirigit específicament a responsables polítics amb missatges clau per a cadascun dels àmbits, lʼha elaborat el Grup dʼExperts en Canvi Climàtic i Ambiental al Mediterrani (MedECC), una plataforma científica independent formada per 187 investigadors de 25 països, un 31 % dels quals pertanyen al sud i lʼest del Mediterrani. Entre aquests experts hi ha la catedràtica de Física de lʼAtmosfera M. del Carmen Llasat, que forma part del comitè director del grup i és responsable dʼun capítol de lʼinforme. També hi han intervingut investigadors del CREAF i lʼIRTA, centres participats per la Universitat de Barcelona. El MedECC ha estat guardonat amb el Premi 2020 North-South del Consell dʼEuropa.

Segons explica Llasat, un dels punts més rellevants de lʼinforme és el resum per a responsables polítics, que ha estat consensuat amb la Unió per la Mediterrània i el Programa de les Nacions Unides per al medi ambient, entre dʼaltres. «Per tant —remarca la investigadora—, el que apareix al text vol dir que els països ho han acceptat i ho donen com a vàlid». Un altre punt rellevant és la transversalitat de lʼestudi, que inclou, a més de la informació climàtica, altres aspectes relacionats amb els canvis ambientals i socioeconòmics. Aquest treball també servirà de base per al sisè informe del Grup Intergovernamental dʼExperts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), centrat en el Mediterrani, així com per a les accions dʼadaptació que emprenguin els països dʼaquesta zona.

 

Factors de canvi climàtics i no climàtics

En relació amb els factors de canvi dʼorigen climàtic, els experts conclouen que la conca mediterrània sʼestà escalfant un 20 % més de pressa que la mitjana global i que el 2040 la temperatura mitjana al Mediterrani pujarà 2,2 ºC per sobre de la temperatura preindustrial i 0,7 ºC per sobre del que es va acordar al Tractat de París. En conseqüència, per cada grau dʼescalfament, la pluja disminuirà un 4 %. Pel que fa al nivell del mar, podria pujar més de 90 cm el 2100.

Entre els factors de canvi no climàtics que sʼanalitzen a lʼinforme hi ha lʼaugment de la pol·lució de lʼaire i de lʼaigua, la urbanització i la degradació del sòl, així com la reducció de les terres de conreu. Els experts han calculat que el 2050 els camps de cereals disminuiran un 17 %. Un altre dels efectes calculats per al 2100 és que es doblaran les zones cremades.

En relació amb les zones costaneres, lʼaugment del nivell del mar tindrà impacte en les infraestructures, així com en lʼherència cultural, i provocarà la pèrdua de terrenys agrícoles a causa de la salinització. Dʼaltra banda, sʼestima que més de 180 milions de persones patiran escassetat dʼaigua.

Lʼinforme també analitza lʼaugment de la sobrepesca i lʼentrada dʼespècies invasores que amenacen la biodiversitat marina. El 90 % de les poblacions de peixos que es comercialitzen ja estan sobreexplotades. Lʼestudi estima que un 40 % de les espècies endèmiques de peixos sʼextingiran i que el 20 % de les espècies marines es perdran el 2050.

Aquests factors també tindran efectes en la salut de les persones, que es veurà afectada per lʼimpacte de les onades de calor i la pol·lució, amb un augment de les malalties degudes a la transmissió per vectors o per la manca dʼaliments. En general, els efectes de la pol·lució es veuran amplificats a causa de lʼaugment de la temperatura.

Les conclusions provisionals dʼaquest informe ja es van avançar lʼoctubre del 2019, durant el 4t Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània, una de les entitats fundadores del MedECC juntament amb el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) o el Programa de les Nacions Unides per al medi ambient, i entre altres.