La titulació de la UB Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, exemple de bones pràctiques entre els màsters Erasmus Mundus

El màster s’imparteix a la Facultat de Psicologia coordinat per la professora Marina Romeo.
El màster s’imparteix a la Facultat de Psicologia coordinat per la professora Marina Romeo.
Acadèmic
(31/10/2017)

Un ensenyament de la UB, el màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, ha estat escollit com a exemple de bones pràctiques juntament amb vint-i-tres titulacions més de tot Europa, tal com es pot veure en aquest enllaç.

 

El màster s’imparteix a la Facultat de Psicologia coordinat per la professora Marina Romeo.
El màster s’imparteix a la Facultat de Psicologia coordinat per la professora Marina Romeo.
Acadèmic
31/10/2017

Un ensenyament de la UB, el màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, ha estat escollit com a exemple de bones pràctiques juntament amb vint-i-tres titulacions més de tot Europa, tal com es pot veure en aquest enllaç.

 

Els màsters Erasmus Mundus, amb el suport de la Unió Europea, són titulacions conjuntes entre diverses universitats que es caracteritzen per lʼexcel·lència, la innovació i la internacionalització. El seu propòsit és reforçar lʼatractiu de lʼespai europeu dʼeducació superior i millorar les competències i lʼaccés al mercat laboral dels titulats.

Impartit a la Facultat de Psicologia sota la coordinació de la professora Marina Romeo, el màster de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans ha arribat ja a la dotzena edició i és el primer màster Erasmus Mundus en què es va implicar la UB. Hi participen deu universitats europees i no europees: la Universitat de Barcelona, la Universitat de Bolonya, la Universitat de Coïmbra, la Universitat de València (que és lʼentitat coordinadora), lʼInstitut Tecnològic de Florida, lʼInstitut de Tecnologia dʼIllinois, la Universitat de Brasília, la Universitat de Baltimore, la Universitat de Guelph i la Universitat de Puerto Rico. Els alumnes segueixen com a mínim dos períodes de 30 crèdits ECTS en dues universitats europees de les que participen en la titulació, i tots els estudiants es troben durant dues setmanes de formació conjunta en algun dels centres que imparteixen el màster.
 
El màster planteja una aproximació europea a la teoria en gestió de recursos humans, un àmbit en què és especialment important la recerca i la docència que es fan a l'Amèrica del Nord. La titulació està pensada per treure tot el profit possible de la participació dʼestudiants i professors de diferents països, i en aquest sentit promou, per exemple, la creació de grups de treball interculturals dʼestudiants.
 
Actualment, la UB participa en nou màsters Erasmus Mundus.