La UB ha aconseguit 136 projectes de recerca i més de 51 milions dʼeuros des de lʼinici del programa Horitzó 2020

 
 
Recerca
(10/10/2019)

Ara es compleixen cinc anys des que la Unió Europea va donar a llum lʼinstrument més potent que té per finançar la recerca: el Programa marc de recerca i innovació Horitzó 2020. En aquest temps, la Universitat de Barcelona ha obtingut 136 projectes de recerca, que han comportat més de 51 milions dʼeuros.

 

 
 
Recerca
10/10/2019

Ara es compleixen cinc anys des que la Unió Europea va donar a llum lʼinstrument més potent que té per finançar la recerca: el Programa marc de recerca i innovació Horitzó 2020. En aquest temps, la Universitat de Barcelona ha obtingut 136 projectes de recerca, que han comportat més de 51 milions dʼeuros.

 

La taxa dʼèxit de la UB respecte a Horitzó 2020 és actualment del 12,60 %, més de mig punt superior a la mitjana europea. En comparació amb el programa marc anterior, la Universitat de Barcelona ha incrementat un 17 % el nombre de projectes i gairebé un 29 % el finançament obtingut. Horitzó 2020 finalitzarà lʼany vinent, de manera que encara sʼespera ampliar aquestes xifres abans que entri en vigor el nou programa marc, Horitzó Europa. Actualment, hi ha sis projectes en fase de negociació que en els pròxims mesos podrien afegir més de quatre milions dʼeuros al còmput.

Tenint en compte els diferents pilars de la convocatòria, la participació de la UB destaca en el de ciència excel·lent, àmbit en què ha obtingut 88 projectes per un import de gairebé 40 milions dʼeuros. A continuació, sobresurt en el de reptes socials, amb 36 projectes i 9 milions aproximadament; i en tercer lloc, en el pilar de lideratge industrial, en què sʼhan aconseguit vuit projectes per un import proper als dos milions.

A això cal afegir altres tipus de projectes transversals, com ara «Science with and for society» (SWAFS) i «Spreading excellence and widening participation (SEWP), en els quals la UB ha obtingut quatre projectes per més de 750.000 euros. Així mateix, cal destacar lʼèxit de les convocatòries del Consell de Recerca Europeu (ERC), en què sʼhan obtingut quinze projectes i 21,5 milions dʼeuros, i de les accions Marie Sklodowska-Curie, amb 55 projectes i 12,7 milions.

Del conjunt dʼaquestes convocatòries, aproximadament el 20 % dels projectes han estat coordinats per investigadors de la nostra Universitat, entre els quals les dones han tingut un paper rellevant: el 40 % de les propostes han estat liderades per investigadores, i no existeixen diferències significatives de gènere en aspectes com ara les ràtios de coordinació i dʼèxit, tot i que cal assenyalar que les investigadores han aconseguit imports un 27 % superiors als obtinguts pels investigadors.

Els bons resultats de la UB es troben ben repartits entre els diferents campus, però destaquen com a particularment actives i reeixides a lʼhora dʼaconseguir finançament les facultats de Física, Biologia, i Economia i Empresa, així com els departaments de Física de la Matèria Condensada, Història i Arqueologia, Economia, i Física Quàntica i Astrofísica.

«Aquesta és una excel·lent trajectòria que estem segurs que tindrà continuïtat quan el 31 de desembre del 2020 lʼactual programa Horitzó 2020 sigui substituït pel nou Horitzó Europa, que es preveu amb noves orientacions i un finançament encara més robust», afirma Àlex Aguilar, vicerector de Projecció i Internacionalització de la UB.