LʼEscola dʼIdiomes Moderns de la UB engega un nou curs

 
 
Acadèmic
(12/09/2022)

Escola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona ja ha obert el període de matrícula per a la seva oferta formativa del curs 2022-2023, que inclou cursos en sis idiomes: anglès, francès, alemany, italià, xinès i persa. Aquest curs estarà marcat per un retorn progressiu a la normalitat després de la pandèmia, però lʼoferta semipresencial i en línia continua vigent. I és que la irrupció de la COVID-19 va fer aparèixer nous hàbits dʼaprenentatge i cada vegada són més els estudiants que ara opten pels formats híbrid i digital, atesos els avantatges que els aporta la flexibilitat i la deslocalització dels estudis.

Paral·lelament als cursos, lʼEIM permet certificar el nivell dʼidiomes: és centre examinador dels títols dʼanglès de Cambridge i de lʼACLES, així com dels diplomes DELF i el DALF de francès i de les acreditacions dʼalemany de lʼInstitut Goethe. Emet certificats, doncs, amb reconeixement nacional però també internacional. Al llarg de tot lʼany, obre diverses convocatòries dʼexàmens i cursos de preparació.
 

 
 
Acadèmic
12/09/2022

Escola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona ja ha obert el període de matrícula per a la seva oferta formativa del curs 2022-2023, que inclou cursos en sis idiomes: anglès, francès, alemany, italià, xinès i persa. Aquest curs estarà marcat per un retorn progressiu a la normalitat després de la pandèmia, però lʼoferta semipresencial i en línia continua vigent. I és que la irrupció de la COVID-19 va fer aparèixer nous hàbits dʼaprenentatge i cada vegada són més els estudiants que ara opten pels formats híbrid i digital, atesos els avantatges que els aporta la flexibilitat i la deslocalització dels estudis.

Paral·lelament als cursos, lʼEIM permet certificar el nivell dʼidiomes: és centre examinador dels títols dʼanglès de Cambridge i de lʼACLES, així com dels diplomes DELF i el DALF de francès i de les acreditacions dʼalemany de lʼInstitut Goethe. Emet certificats, doncs, amb reconeixement nacional però també internacional. Al llarg de tot lʼany, obre diverses convocatòries dʼexàmens i cursos de preparació.
 

Assessorament personalitzat   

Durant tot el mes de setembre, lʼEIM ofereix un servei dʼassessorament personalitzat, a càrrec del seu professorat, per tal dʼajudar el futur alumnat a determinar quin és el seu nivell i quin tipus de curs o examen sʼadapta més a les seves necessitats.
Les persones interessades a estudiar anglès poden optar o bé per un assessorament en línia o bé per una sessió presencial a la seu de lʼEIM de Barcelona o de Badalona. En aquestes sessions es fa una prova que permet identificar el nivell i el curs més adequat en funció dels objectius de lʼestudiant.

Les persones interessades a estudiar altres idiomes poden contactar per correu electrònic amb els coordinadors dels estudis i concertar una cita telefònica o virtual. Lʼapartat dʼassessorament personalitzat del web de lʼEIM ofereix tota la informació detallada, així com les persones de contacte dʼaquest servei.
A més, durant tot lʼany lʼEIM ofereix la possibilitat de fer tests de nivell en línia dʼanglès, alemany, francès i italià de manera autònoma i gratuïta. Podeu consultar la informació en aquest enllaç.

Beques i ajuts

La Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de lʼalumnat de grau ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos i exàmens dʼanglès, alemany, italià i francès: la bkUB (per a estudiants de grau de la Universitat de Barcelona) i els ajuts Parla 3 (per a estudiants de grau de qualsevol universitat de Catalunya). Les dues beques són compatibles i la seva combinació permet als estudiants de la UB accedir de manera gairebé gratuïta a una àmplia selecció de cursos. Per a més informació, consulteu lʼapartat de beques lʼEIM.

Pagament fraccionat

Dʼaltra banda, per poder afrontar més còmodament el cost total del curs, sʼofereix lʼopció del pagament fraccionat, amb la col·laboració del Banc Sabadell. El pagament del curs o de la prova es pot fraccionar en tres, sis, nou o dotze mesos, sense interessos.
Al web de lʼEIM podeu consultar la informació completa de tota lʼoferta de cursos, exàmens i certificats.