La Facultat de Biologia acull un acte dʼhomenatge a la catedràtica Mercè Durfort

L'Aula Magna de la Facultat de Biologia va acollir l'acte de reconeixement a la catedràtica Mercè Durfort.
L'Aula Magna de la Facultat de Biologia va acollir l'acte de reconeixement a la catedràtica Mercè Durfort.
Institucional
(14/11/2022)

El dimarts 15 de novembre, a les 16:00, lʼAula Magna de la Facultat de Biologia va acollir un acte dʼhomenatge a Mercè Durfort, que ens va deixar lʼabril passat. Va ser catedràtica de Biologia Cel·lular a la Universitat de Barcelona des del 1985 i la primera científica catalana autora dʼuna tesi doctoral sobre ultraestructura cel·lular.

En lʼacte, que va inaugurar el rector de la UB, Joan Guàrdia, hi van participar la degana de la Facultat de Biologia, Rosina Gironès; el president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), Jordi Isern; el catedràtic emèrit de la UB Joan Jofre, expresident de la RACAB; el director de la Secció de Biologia i Medicina de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (IEC), Pere Puigdomènech; el catedràtic emèrit de la UB i membre de lʼIEC Xavier Llimona; el president de la Societat Catalana de Biologia, Marc-Martí Renom, i la presidenta de la Institució Catalana dʼHistòria Natural (ICHN), Jordina Belmonte.

L'Aula Magna de la Facultat de Biologia va acollir l'acte de reconeixement a la catedràtica Mercè Durfort.
L'Aula Magna de la Facultat de Biologia va acollir l'acte de reconeixement a la catedràtica Mercè Durfort.
Institucional
14/11/2022

El dimarts 15 de novembre, a les 16:00, lʼAula Magna de la Facultat de Biologia va acollir un acte dʼhomenatge a Mercè Durfort, que ens va deixar lʼabril passat. Va ser catedràtica de Biologia Cel·lular a la Universitat de Barcelona des del 1985 i la primera científica catalana autora dʼuna tesi doctoral sobre ultraestructura cel·lular.

En lʼacte, que va inaugurar el rector de la UB, Joan Guàrdia, hi van participar la degana de la Facultat de Biologia, Rosina Gironès; el president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), Jordi Isern; el catedràtic emèrit de la UB Joan Jofre, expresident de la RACAB; el director de la Secció de Biologia i Medicina de lʼInstitut dʼEstudis Catalans (IEC), Pere Puigdomènech; el catedràtic emèrit de la UB i membre de lʼIEC Xavier Llimona; el president de la Societat Catalana de Biologia, Marc-Martí Renom, i la presidenta de la Institució Catalana dʼHistòria Natural (ICHN), Jordina Belmonte.

Aquest acte de reconeixement, impulsat per la UB, el RACAB i lʼIEC, va cloure amb la descoberta de la placa que dona el nom de Mercè Durfort al tercer edifici de la Facultat de Biologia.

Mercè Durfort: vocació docent i compromís amb la Universitat

Mercè Durfort (1943-2022) era una gran estudiosa i experta en histopatologia de mol·luscs bivalves marins i de crustacis; en la biologia de la reproducció dʼinvertebrats i dʼalgunes espècies de vertebrats; en bioacumulació en mol·luscs i crustacis, i en la determinació de protozous paràsits (en especial, els microsporidis). Llicenciada en Biologia per la UB, va ser alumna de professors tan destacats com ara lʼecòleg Ramon Margalef, el genetista Antoni Prevosti o el botànic Oriol de Bolòs. Va ser la primera dona que va ingressar a la RACAB i la segona a fer-ho a lʼIEC, entitat en què va presidir la Secció de Ciències Biològiques del 1994 al 2000. Era membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2000) i de la Reial Acadèmia de Doctors dʼEspanya (2007), i sòcia honorària de la ICHN.

El 2002, la Generalitat de Catalunya la va distingir amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic i, el 2004, amb la Creu de Sant Jordi, «en reconeixement a la trajectòria acadèmica i al prestigi dʼuna tasca de recerca centrada, majoritàriament, en la gametogènesi de mol·luscs i crustacis i en la histopatologia i els processos bioacumulatius dels bivalves marins dʼinterès en aqüicultura».

Així mateix, el 2012 va rebre el Premi CerTest BIOTEC a la millor imatge científica de lʼany de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular (SEBBM) i lʼempresa Eppendorf pel seu treball fotogràfic Antiga estratègia per al canvi climàtic, obtingut mitjançant tècniques de microscòpia electrònica dʼescombratge als Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB).

Mercè Durfort també va ser pionera en la divulgació del coneixement científic, mitjançant la publicació de llibres especialitzats i la realització de vídeos didàctics, unes iniciatives capdavanteres i innovadores en el camp de la citologia i la histologia al país. També destaca el seu treball com a traductora dʼobres científiques de referència i dʼaltres materials per donar suport a la docència.

Lʼoctubre de 2013, Mercè Durfort va rebre un homenatge institucional a lʼAula Magna de la Facultat de Biologia, acte en què els participants van destacar el seu gran compromís amb la institució universitària i la docència, així com la seva generositat, carisma i capacitat de treball. Lʼany següent, Durfort va impartir la lliçó inaugural del curs acadèmic 2014-2015, titulada «Els inicis de la microscòpia electrònica a Catalunya», durant la qual va recordar el paper impulsor de la Universitat de Barcelona en el desenvolupament de la microscòpia electrònica a Catalunya.