Arrenca el projecte europeu inHERE per facilitar lʼaccés a lʼeducació superior de les persones refugiades

El projecte busca millorar la resposta de les universitats europees a les necessitats específiques de les persones refugiades a través de la formació del personal i l’intercanvi de bones pràctiques.
El projecte busca millorar la resposta de les universitats europees a les necessitats específiques de les persones refugiades a través de la formació del personal i l’intercanvi de bones pràctiques.
Institucional
(04/10/2016)

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una de les institucions europees sòcies del projecte Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE), iniciat els dies 26 i 27 de setembre a Roma, que té com a objectiu principal facilitar la integració i lʼaccés a les universitats europees de les persones refugiades.

El projecte busca millorar la resposta de les universitats europees a les necessitats específiques de les persones refugiades a través de la formació del personal i l’intercanvi de bones pràctiques.
El projecte busca millorar la resposta de les universitats europees a les necessitats específiques de les persones refugiades a través de la formació del personal i l’intercanvi de bones pràctiques.
Institucional
04/10/2016

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, és una de les institucions europees sòcies del projecte Higher Education Supporting Refugees in Europe (inHERE), iniciat els dies 26 i 27 de setembre a Roma, que té com a objectiu principal facilitar la integració i lʼaccés a les universitats europees de les persones refugiades.

Només en el darrer any, han arribat a Europa més dʼun milió de persones refugiades, desplaçades i altres migrants. Moltes dʼaquestes persones són estudiants, investigadors o personal universitari que, a lʼhora dʼintentar reprendre lʼactivitat que desenvolupaven al país dʼorigen, sʼenfronten a obstacles i necessitats específiques.

Més enllà del suport financer, es poden trobar amb manca dʼinformació, d'assessorament i d'orientació sensible a la seva realitat. També tenen dificultats perquè se'ls reconeguin els crèdits i les qualificacions sense documents o els manquen cursos intensius dʼidiomes amb finalitats acadèmiques. Per tal de respondre millor a aquestes i altres necessitats, el projecte inHERE facilitarà la formació del personal i lʼintercanvi de bones pràctiques en institucions europees dʼeducació superior.

En el marc del projecte, la Universitat de Barcelona liderarà lʼacció Living Lab, que pretén afavorir el coneixement, lʼintercanvi, lʼaprofundiment i lʼavaluació dʼiniciatives, activitats i projectes adreçats a promoure lʼaccés a lʼensenyament superior dʼestudiants refugiats. Entre altres iniciatives, sʼavaluaran les diverses activitats que duu a terme la Universitat de Barcelona en aquest àmbit i, especialment, el Programa de suport a les persones refugiades i provinents de zones de conflicte, que coordina la Fundació Solidaritat UB.

En conjunt, les iniciatives que formaran part del Living Lab són les que ha seleccionat lʼeina dʼidentificació de bones pràctiques Refugees Welcome Map, de l'Associació Europea d'Universitats (EUA), que ja ha recollit més de 200 iniciatives de 31 països. A partir de les bones pràctiques identificades i dels resultats del Living Lab, es farà una guia adreçada al personal universitari, que coordinarà la Universitat de la Sapienza de Roma, i també sʼelaborarà un conjunt de recomanacions, que liderarà Campus France.

El projecte inHERE, de dos anys de durada, està cofinançat per la Unió Europea, a través de lʼAcció clau sobre associacions estratègiques del programa Erasmus+, i coordinat per la Unió dʼUniversitats de la Mediterrània (UNIMED). A més de la Universitat de Barcelona i la UNIMED, els socis del projecte inclouen l'EUA, la Universitat de la Sapienza de Roma i el Campus France. LʼAlt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) nʼés membre associat.