Constituït el Comitè dʼÈtica de la UB

Imatge de la primera reunió del Comitè d'Ètica de la UB.
Imatge de la primera reunió del Comitè d'Ètica de la UB.
Institucional
(27/10/2017)

El 25 dʼoctubre es va constituir el Comitè dʼÈtica de la Universitat de Barcelona. El director del Comitè, el catedràtic dʼÈtica Norbert Bilbeny, explica que «comencem amb la voluntat de fer una feina que sigui efectiva, al servei de la UB» i que la seva primera tasca serà lʼelaboració dʼun codi dʼintegritat científica per a tota la comunitat universitària.

Imatge de la primera reunió del Comitè d'Ètica de la UB.
Imatge de la primera reunió del Comitè d'Ètica de la UB.
Institucional
27/10/2017

El 25 dʼoctubre es va constituir el Comitè dʼÈtica de la Universitat de Barcelona. El director del Comitè, el catedràtic dʼÈtica Norbert Bilbeny, explica que «comencem amb la voluntat de fer una feina que sigui efectiva, al servei de la UB» i que la seva primera tasca serà lʼelaboració dʼun codi dʼintegritat científica per a tota la comunitat universitària.

Norbert Bilbeny apunta que un codi dʼaquest tipus és capdavanter a les universitats catalanes, i que es tracta dʼuna experiència que pot servir de referent. També assenyala que no es tractarà «dʼuna mera declaració de propòsits, sinó que ha de servir per recordar-nos els criteris de la bona feina». Primer es crearà un grup de treball que elaborarà un esborrany de codi ètic, el qual després serà sotmès al conjunt del Comitè, i el document final es lliurarà al rector de la UB.

Integren el Comitè dʼÈtica el president, Norbert Bilbeny; la secretària general i el síndic de greuges de la UB, Maria Belén Noguera i Lluís Caballol respectivament; Maria Casado, membre de la Comissió de Bioètica de la UB; els catedràtics Victòria Camps, Jordi Capo, Miquel Angel Cuevas, Teresa Estrach, Montserrat Guillén i Miquel Martínez; Núria Aymerich, del Consell Social de la UB; Laura Delgado, coordinadora del Consell de lʼAlumnat; Ignasi Labastida, del CRAI; i el responsable de lʼOficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa de la UB, Maurici Romero.