Tercera edició de la Fira de Mobilitat Internacional

 
 
Acadèmic
(11/10/2021)

Actualment, la Universitat de Barcelona té 3.754 acords dʼintercanvi amb 762 universitats de seixanta països. Per tal de difondre aquest ventall de possibilitats i els ajuts que existeixen per cursar una part dels estudis en un altre país, la UB organitza la 3a Fira de Mobilitat Internacional els dies 18 i 19 dʼoctubre. 

 
 
Acadèmic
11/10/2021

Actualment, la Universitat de Barcelona té 3.754 acords dʼintercanvi amb 762 universitats de seixanta països. Per tal de difondre aquest ventall de possibilitats i els ajuts que existeixen per cursar una part dels estudis en un altre país, la UB organitza la 3a Fira de Mobilitat Internacional els dies 18 i 19 dʼoctubre. 

 

Els participants hi podran rebre informació per fer més fàcil la tria de destinació o el procediment de sol·licitud, i per accedir als diversos ajuts i suports a la mobilitat. Així mateix, podran conversar amb altres alumnes que han fet estades arreu del món recentment per conèixer de primera mà experiències recents de mobilitat internacional.

La fira, que inaugurarà el vicerector de Política dʼInternacionalització, Markus González Beilfuss, tindrà un format virtual. Les dues primeres sessions es destinaran a explicar com funcionen les diferents convocatòries de mobilitat internacional —Erasmus +, Global UB Mobility i Global Faculty UB— i els ajuts que poden sol·licitar els estudiants. A continuació, sʼinformarà del suport que la UB facilita en relació amb la llengua: cursos subvencionats, acreditacions o possibilitats dʼintercanvi lingüístic per practicar la llengua del país de destinació abans de marxar. Aquestes sessions seran a càrrec de personal de lʼOficina de Mobilitat i Programes Internacionals, de lʼEscola dʼIdiomes Moderns i dels Serveis Lingüístics de la UB. El primer dia de la fira es clourà amb la intervenció dʼalumnes que actualment estan fent algun intercanvi mitjançant el programa Erasmus. Explicaran la seva experiència i podran respondre les preguntes que els formulin els estudiants que es plantegen fer una estada a lʼestranger.

La jornada del dia 19 se centrarà en la mobilitat en els ensenyaments de màster i doctorat. Començarà amb una explicació sobre la universitat europea CHARM-EU i el primer màster que està impartint, Reptes Globals per a la Sostenibilitat, amb la intervenció dʼun dels seus estudiants. A continuació, hi haurà una sessió sobre la mobilitat per a alumnat de doctorat. La fira seguirà amb la presentació dels programes i beques de la Comissió Fulbright i dʼEducation USA, així com de les oportunitats que ofereix la Fundació Institut Confuci de Barcelona. Les sessions acabaran amb una sèrie de xerrades amb alumnes que estan fent o han fet un programa de mobilitat fora dʼEuropa, a països dʼAmèrica, Àsia i Oceania.

La Fira de Mobilitat Internacional arriba a la tercera edició consolidant-se com un espai dʼinformació i de comunicació per a estudiants i entre estudiants que posa a lʼaparador lʼamplíssima oferta dʼopcions que té la Universitat per anar a estudiar a lʼestranger. Segons el vicerector de Política dʼInternacionalització, Markus González Beilfuss, «la Universitat de Barcelona és la universitat catalana que ofereix més possibilitats de mobilitat internacional i el nostre objectiu és que el màxim nombre possible dʼestudiants aprofitin aquesta oportunitat per enriquir-se com a persones i per internacionalitzar el seu currículum». «Per això —afegeix el vicerector— són tan importants esdeveniments com aquesta fira, que pretén ajudar lʼalumnat a planificar estades de mobilitat internacional, però també visibilitzar la necessitat que tota la comunitat UB camini cap a una internacionalització capil·lar de la nostra institució».

La delegada del rector per a xarxes i mobilitat internacional, Bibiana Crespo Martín, destaca que «la mobilitat és un instrument que facilita, promou i possibilita assolir un grau òptim dʼinternacionalització del currículum, així com de competències interculturals i professionals». Sobre lʼefecte de la COVID-19 en la mobilitat de lʼalumnat de la UB, assenyala: «Malgrat la inevitable i innegable incidència que ha tingut la situació epidemiològica en les xifres de mobilitat internacional del nostre estudiantat, la UB no ha interromput en cap moment la seva oferta dʼintercanvis amb universitats estrangeres i ha continuat treballant en múltiples accions de promoció internacional. Lʼobjectiu ha estat enfortir els nostres lligams i arribar a aquest moment dʼestabilitat sanitària amb un ampli ventall de propostes noves que presentem en aquesta fira».

Dins de les accions de promoció de la mobilitat, la UB també participarà, del 14 al 16 dʼoctubre, en els #ErasmusDays. Durant aquests dies es duen a terme milers dʼaccions arreu dʼEuropa per difondre experiències al voltant dʼaquest programa dʼintercanvi. En el cas de la Universitat de Barcelona, alumnes de diversos països que estan fent una estada Erasmus a la UB explicaran les seves vivències al canal de Youtube de la Universitat.