Ja es poden sol·licitar els programes de mobilitat internacional per a lʼalumnat que vulgui estudiar a lʼestranger

Els convenis d’intercanvi signats per la UB ofereixen l’opció d’estudiar a més de 800 universitats de 57 països d’arreu del món.
Els convenis d’intercanvi signats per la UB ofereixen l’opció d’estudiar a més de 800 universitats de 57 països d’arreu del món.
Acadèmic
(08/11/2019)

La Universitat de Barcelona ha obert les convocatòries de mobilitat internacional per a lʼalumnat que vulgui estudiar a lʼestranger durant el curs 2020-2021. La sol·licitud per optar-hi es pot fer fins al 10 de gener del 2020.

Els convenis d’intercanvi signats per la UB ofereixen l’opció d’estudiar a més de 800 universitats de 57 països d’arreu del món.
Els convenis d’intercanvi signats per la UB ofereixen l’opció d’estudiar a més de 800 universitats de 57 països d’arreu del món.
Acadèmic
08/11/2019

La Universitat de Barcelona ha obert les convocatòries de mobilitat internacional per a lʼalumnat que vulgui estudiar a lʼestranger durant el curs 2020-2021. La sol·licitud per optar-hi es pot fer fins al 10 de gener del 2020.

Els convenis dʼintercanvi signats per la UB ofereixen lʼopció dʼestudiar a més de 800 universitats de 57 països dʼarreu del món. Les estades poden ser dʼun o dos semestres, tant en el marc del programa Erasmus+ com de convenis bilaterals signats per la UB o per alguna de les seves facultats. Està previst que, durant el curs acadèmic 2019-2020, més de mil estudiants de la UB duguin a terme una mobilitat internacional.

Requisits i tràmits

Per fer la sol·licitud, cal haver cursat més de 60 crèdits acadèmics o haver fet el primer curs complet. Els programes dʼintercanvi garanteixen la reciprocitat, de manera que els estudiants que hi participin no han de pagar les despeses de matrícula a la universitat de destinació. A més, es garanteix la incorporació dels crèdits superats a lʼexpedient acadèmic i al suplement europeu al títol.

Dʼaltra banda, els estudiants amb necessitats especials que vulguin demanar una mobilitat internacional poden trobar informació sobre el finançament complementari per al programa Erasmus+ i altres informacions dʼinterès a la pàgina Estudiants amb necessitats especials de lʼOficina de Mobilitat i Programes Internacionals.    

Més informació