Resultat dels informes sobre el suposat plagi dʼun llibre dʼEdicions UB

 
 
Institucional
(03/02/2017)

A finals del mes de desembre passat, el Rectorat va sol·licitar a la direcció dʼEdicions UB, lʼeditorial de la Universitat de Barcelona, un informe detallat sobre la magnitud del suposat plagi de lʼobra El status del Poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936), del professor de la Universitat de Barcelona Miguel Ángel Aparicio, llibre coeditat per Edicions UB i el Ministeri de Justícia i Interior el 1995. Igualment, es va requerir a Jaume Alonso-Cuevillas, catedràtic de Dret Processal i exdegà del Col·legi dʼAdvocats de Barcelona, un informe sobre la viabilitat jurídica dʼanar als tribunals en defensa dels drets editorials de la Universitat de Barcelona. A continuació, es presenten els resultats dʼaquestes actuacions:

 
 
Institucional
03/02/2017

A finals del mes de desembre passat, el Rectorat va sol·licitar a la direcció dʼEdicions UB, lʼeditorial de la Universitat de Barcelona, un informe detallat sobre la magnitud del suposat plagi de lʼobra El status del Poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936), del professor de la Universitat de Barcelona Miguel Ángel Aparicio, llibre coeditat per Edicions UB i el Ministeri de Justícia i Interior el 1995. Igualment, es va requerir a Jaume Alonso-Cuevillas, catedràtic de Dret Processal i exdegà del Col·legi dʼAdvocats de Barcelona, un informe sobre la viabilitat jurídica dʼanar als tribunals en defensa dels drets editorials de la Universitat de Barcelona. A continuació, es presenten els resultats dʼaquestes actuacions:

 • Edicions UB, després dʼacarar lʼobra amb dos treballs1  del Dr. Fernando Suárez Bilbao, identifica més dʼun centenar de pàgines copiades exactament sense cap referència a la procedència, de manera que no es podrien emparar en el dret de citació de lʼart. 32 de la Llei de propietat intel·lectual. Dʼaltra banda, lʼeditorial adverteix que els drets dʼexplotació de lʼobra ja no són titularitat de la Universitat de Barcelona, sinó que van revertir en lʼautor, Miguel Ángel Aparicio, lʼany 2010.
 • En el seu informe, Jaume Alonso-Cuevillas ens adverteix del recorregut penal i civil que podria tenir el cas i ens recomana sol·licitar un dictamen pericial que analitzi detalladament els elements del plagi. La Universitat de Barcelona actua dʼaquesta manera i rep un informe de la pèrita cal·lígrafa en Documentoscòpia i Lingüística Forense Mireia Hernández Esteban, que conclou el següent:
  • De les 180 pàgines del llibre del Dr. Miguel Ángel Aparicio, 111 han estat utilitzades pel Dr. Suárez Bilbao per redactar els seus dos treballs.
  • Algunes de les pàgines del Dr. Aparicio apareixen en els dos treballs del Dr. Suárez.
  • El Dr. Suárez va utilitzar  44 pàgines de lʼobra del Dr. Aparicio per al seu treball «Revolución y Restauración en la Administración de Justicia (1784-1936)», i 67 pàgines per al treball «Estado de Derecho y administración judicial».
  • Els articles signats pel Dr. Suárez són una còpia substancial, literal, total, conscient i mecànica.
  • Lʼobra del Dr. Suárez és una usurpació clara i inequívoca del text del Dr. Aparicio.
 • Davant dʼaquestes conclusions, Alonso-Cuevillas entén que lʼexistència del plagi és tan evident que no admet cap tipus de discussió ni excusa, i creu procedent lʼexercici dʼaccions civils i/o penals. També adverteix que, en lʼactualitat, lʼúnic legitimat per fer-ho és el professor Aparicio.
 • La Universitat de Barcelona segueix condemnant enèrgicament la xacra intel·lectual que suposa el plagi. Encara que dʼacord amb els informes referits no podrà anar als tribunals en defensa dels seus drets editorials, cedirà a Miguel Ángel Aparicio Pérez els tres informes de què disposa perquè pugui defensar les seves idees, el seu esforç intel·lectual i la seva llibertat creativa.
   


Joan Elias
Rector de la Universitat de Barcelona

  

 

-------------------

1«Revolución y Restauración en la Administración de Justicia (1784-1936)», Anuario de Historia del Derecho Español, 2006, pàg. 285-321.
«Estado de Derecho y administración judicial». Dins: Joaquín del Moral Ruiz, Juan Pro Ruiz i Fernando Suárez Bilbao, Estado y territorio en España, 1820-1930, Los Libros de la Catarata, 2007, pàg. 359-508. ISBN: 978-84-8319-335-8